Ma dla nich 150 mln zł bezzwrotnych dotacji z poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwanego potocznie „szybką ścieżką" ze względu na szybką ocenę wniosków o dofinansowanie wynoszącą 60 dni w przypadku firm małych i średnich oraz 90 dni w przypadku firm dużych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) małym i średnim przedsiębiorstwom, które chcą swe przedsięwzięcia realizować poza województwem mazowieckim oferuje dotacje na uproszczonych zasadach. Nowatorska formuła jest dopasowana do potrzeb firm: formalności są ograniczone do niezbędnego minimum, nabory wniosków prowadzone są etapami, w cyklach miesięcznych, a czas wydania decyzji o dofinansowaniu to właśnie ok. 60 dni.

NCBR chce przyciągnąć do programu nowych wnioskodawców, czemu służy zmniejszenie wymaganych kosztów kwalifikowanych projektów. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł (w regularnej szybkiej ścieżce to minimum 2 mln zł), a maksymalna - 1,5 mln zł. Jednocześnie, mając na uwadze, że grupą docelową będą przedsiębiorcy, którzy nie mają dużego doświadczenia w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, zmieniono wymogi dotyczące niektórych kryteriów wyboru projektów. Co więcej, w tym konkursie nie ma tzw. oceny panelowej, podczas której przedsiębiorca musiałby przedstawić swój projekt gronu oceniających specjalistów. Poprawne formalnie wnioski, składane on-line, są oceniane przez trzech niezależnych ekspertów zewnętrznych na zasadzie konsensusu. NCBR na projekty firm czeka do 31 sierpnia br.

Więcej o tym konkursie i uproszczeniach dla firm jakie niesie on ze sobą w rozmowie wideo z Kamilem Melcerem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na stronie www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 21 lipca 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej projektu.