Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaoferowało przedsiębiorcom i ich konsorcjom po raz drugi 50 mln zł (tyle samo wynosił budżet w pierwszym ubiegłorocznym konkursie w INNOSBZ). To jeden z czternastu już programów sektorowych realizowanych przez NCBR w okresie 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszystkie są poświęcone wspieraniu dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych ważnych dla wybranych branż i sektorów gospodarki.

W przypadku programu INNOSBZ przedsiębiorcy (niezależnie od wielkości firmy) lub ich konsorcja (w tym także konsorcja dużych firm z tymi z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) mogą ubiegać się o dofinansowanie prac badawczych nad cywilnymi statkami bezzałogowymi i platformami oraz związanymi z nimi technologiami. Warto to zaznaczyć, bo powszechnie program ten jest kojarzony głównie z dronami, ale jak podkreśla Michał Chomczyk, koordynator programu INNOSBZ w NCBR, nie o nie tylko chodzi.

– To wszystkie systemy bezzałogowe: latające, jeżdżące, pływające na wodzie i pod wodą. To także osprzęt do nich, jak również aplikacje przemysłowe do tych systemów. Program jest więc naprawdę szeroki – tłumaczy ekspert NCBR.

W sierpniu NCBR ogłosiło konkursy w trzech programach sektorowych.

Ambitne cele

Jak wskazuje Chomczyk głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności polskiej branży producentów systemów bezzałogowych na arenie międzynarodowej. INNOSBZ ma na celu wsparcie innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą szanse i możliwości rodzimego sektora produkcji bezzałogowców. Jak przypomina ekspert NCBR idea programu wyszła od przedsiębiorców, co zresztą jest normą, gdyż w programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa firm, które występują w imieniu branży np. za pośrednictwem platformy technologicznej lub inicjatywy klastrowej, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace badawczo-rozwojowe.

Program INNOSBZ powstał na wniosek WB Electronics w imieniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych (PPTSBZ). – Przez kilkanaście ostatnich lat polscy przedsiębiorcy i naukowcy ugruntowali się w przekonaniu, że bezzałogowce to nie tylko inspirująca przygoda inżynierska, ale również dobry i perspektywiczny biznes. Dziś możemy śmiało mówić o faktycznie istniejącym sektorze przemysłowym i usługowym związanym z tymi systemami – mówił Piotr Wojciechowski, prezes WB Electronics, reprezentujący PPTSBZ podczas startu programu w 2016 roku. – Jego uruchomienie pozwoli na skonsolidowanie twórców takich systemów wokół większych projektów.

Wnioskując o utworzenie programu INNOSBZ przedstawiciele branży wskazywali, że głównym problemem sektora jest rozproszenie i brak współdziałania w rozwijaniu najważniejszych technologii niezbędnych dla budowy systemów bezzałogowych. Program wspiera więc integrację firm tworzących systemy bezzałogowe i tworzenie łańcuchów współpracy. Dzięki jego realizacji ma dojść do ich upowszechnienia w zastosowaniach cywilnych, takich jak np.: zarządzanie kryzysowe, obserwacja z powietrza terenów trudnodostępnych, rolnictwo precyzyjne, monitoring miast, wspomaganie wykrywania powodzi czy też automatyczne wykrywanie i lokalizowanie pożarów rozległych obszarów zalesionych.

Wzmocnić polskie bezzałogowce

 

 

Pierwsze wyniki

W pierwszej edycji programu NCBR udzieliło dofinansowania jedenastu firmom. Łącznie otrzymały 42 mln zł, z czego ponad 30 mln zł na projekty związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi, systemami powietrznymi, lądowymi oraz nawodnymi. Ponad 11 mln zł trafiło do firm zajmujących się podsystemami, podzespołami i technologiami dla platform bezzałogowych, tj. producentów sensorów, systemów łączności i sterowania czy przetwarzania obrazów.

Dotację otrzymała m.in. firma Metal Master Sylwia Ładzińska (na bezzałogowy statek powietrzny Flaris MALE) oraz wspólnie spółki Pentacomp Systemy Informatyczne i Novelty RPAS na „AirVein: Nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych". Dofinansowanie pozyskały też razem Promost Consulting z FlyTech UAV na bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych oraz spółka PCO wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 na „Zintegrowaną obserwacyjną głowicę optoelektroniczną do instalacji na platformach bezzałogowych, umożliwiającą autonomiczną detekcję, klasyfikację i identyfikację poszukiwanych obiektów oraz zagrożeń". Wyniki pierwszego konkursu potwierdzają, że branża rzeczywiście konsoliduje się wokół dotowanych projektów.

Choć NCBR ogłosiło konkurs 16 sierpnia, to sam nabór wniosków ruszy 16 października i potrwa do 18 grudnia.

– Przedsiębiorcy mają więc aż cztery miesiące na przygotowanie projektów – mówi Chomczyk. Ocena wniosków potrwa do 90 dni. Tymczasem wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani programem mogą kierować pytania w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres:

innosbz-finanse@ncbr.gov.pl

zaś te dotyczące pozostałych spraw na adres:

innosbz@ncbr.gov.pl

oraz telefonicznie pod numer

(22) 39 07 240.