„Integracja działalności kolejowej jest elementem aktualnej strategii logistyki grupy Orlen zmierzającej do optymalizacji tej części naszej działalności" – podkreślił Andrzej Raszewski, dyrektor biura logistyki – Polska w PKN Orlen, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Jak zaznaczył, „dzięki połączeniu potencjału spółek PKN Orlen może „efektywniej planować i realizować potrzeby przewozowe" swej grupy kapitałowej i jednocześnie budować wartość aktywów „poprzez pozyskiwanie przychodów z zewnątrz".

„Orlen KolTrans stanie się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem biznesowy na czym skorzysta zarówno właściciel jak i załoga" – dodał Raszewski.

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż w efekcie połączenia segmentu usług kolejowych Euronaft Trzebinia z Orlen KolTrans „powstanie przewoźnik, który na polskim rynku będzie konkurować z CTL Logistics o piątą pozycję".

PKN Orlen podał, powołując się na dane Urzędu Transportu Kolejowego za 2016 r., że udział w rynku transportowym Orlen KolTrans to 2,27 proc., według pracy przewozowej, a Euronaft Trzebinia to 1,04 proc. „Z danych z bieżącego roku widać również, iż w obu podmiotach tendencja jest wzrostowa" – podkreśliła spółka.

KolTrans i Euronaft Trzebinia powiadomiły organizacje związkowe oraz rady pracowników o planowanym przejściu części zakładu pracy Euronaft Trzebinia. „Ok. 100 osobowa grupa pracowników tej części przedsiębiorstwa, poza zachowaniem dotychczasowych warunków pracy, zyska także dodatkowo możliwość korzystania ze świadczeń pracowniczych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, funkcjonującego w Orlen KolTrans" – wyjaśnił PKN Orlen.

Orlen KolTrans to spółka grupy kapitałowej PKN Orlen działająca w branży kolejowej od 2001 r. Podmiot ten świadczy kompleksowe usługi w zakresie transportu kolejowego obejmującą krajowy i międzynarodowy transport towarów, serwis i naprawę taboru kolejowego, dzierżawę wagonów oraz obsługę bocznic.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia w segmencie usług kolejowych realizuje przewozy od 2005 r. towarów niebezpiecznych, w tym produktów chemicznych, a także kruszyw, piasku oraz przewozy specjalne dla grupy kapitałowej PKN Orlen i klientów zewnętrznych.

Jak podał PKN Orlen, zakres działalności nowego operatora będzie obejmował m.in. przewóz kolejowy realizowany na terenie Polski, a także czyszczenie, naprawę cystern i lokomotyw w warsztatach w Płocku i Trzebini, zarządzanie bocznicami w Płocku, Trzebini, Jedliczu, Ostrowie Wlkp., Włocławku, Widełce koło Rzeszowa i Olszanicy pod Krakowem, a także dzierżawę cystern kolejowych.

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ