Komisja zgodziła się na pomoc publiczną 71,4 mln euro na wyrównanie strat przewoźnika poniesionych w I półroczu 2021 na skutek ograniczeń w podróżach z powodu koronawirusa. „Z powodu tych ograniczeń TAP Air Portugal poniósł znaczne straty operacyjne i doświadczył dużego spadku ruchu i rentowności w tym okresie” - cytuje Reuter komunikat Brukseli.

Pomoc będzie polegać na zasileniu kapitału linii albo na pożyczce. Komisja uznała, że kompensata nie powinna przekraczać tego co konieczne dla zlikwidowania szkody, takie rozwiązanie nie narusza unijnych przepisów o pomocy publicznej.

Mniejsza część pomocy została zatwierdzona po wcześniejszym zielonym świetle pionu konkurencji w Brukseli dla generalnego planu ratunkowego linii, z wprowadzonymi zabezpieczeniami, aby nie dochodziło do wypaczania konkurencji. Plan restrukturyzacji z sumą 2,55 mld euro przewoźnika, należącego w 75 proc. do skarbu państwa zakłada zmniejszenie zatrudnienia o kilka tysięcy osób i redukcję siatki płac.