Tag: Produkcja Przemysłowa

Powiązane

Dane Gospodarcze

Polski przemysł wciąż pędzi, ale traci siły

Polski sektor przemysłowy jak dotąd jest odporny na zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw. Spowolnienie wydaje się jednak nieuniknione.

Polski przemysł znów przyspieszył. Już po kłopotach?

Wzrost aktywności w polskim przemyśle przetwórczym w listopadzie ponownie przyspieszył pomimo trudności logistycznych i niedoboru pracowników. Kołem zamachowym sektora jest obecnie popyt krajowy.

Chiński PMI niespodziewanie wzrósł. Wróci ekspansja przemysłu

PMI dla chińskiego przemysłu, liczony przez państwową organizację CFLP, wzrósł z 49,2 pkt w październiku do 50,1 pkt w listopadzie. Przekroczył więc poziom 50 pkt oddzielający recesję w branży od ekspansji. Analitycy średnio prognozowali, że wzrośnie on tylko do 49,6 pkt.

Polski przemysł pożegnał się z wieloletnim trendem. Świetne dane

Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła w październiku o 2 proc. w stosunku do września. To jeden z najlepszych wyników ostatnich lat. Polski sektor przemysłowy wykazuje zdumiewającą odporność na zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw, które psują koniunkturę w strefie euro.

Polski przemysł bliżej stagflacji. Firmy są sparaliżowane

Produkcja w polskim przemyśle w październiku ponownie ledwie drgnęła. Firmy są sparaliżowane niedoborami komponentów i opóźnieniami w dostawach, a te same problemy na zachodzie Europy osłabiają popyt. Prowadzą też do szybkiego wzrostu cen produktów przemysłowych.

Spowolnienie w Niemczech zatacza coraz szersze kręgi

Niemieckie przedsiębiorstwa coraz gorzej oceniają swoją bieżącą sytuację i perspektywy rozwoju. Nastroje słabną także poza przemysłem, w który bezpośrednio uderzają zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Polski przemysł jest odporny na globalne zawirowania

Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła we wrześniu o 8,8 proc. rok do roku, najmniej od lutego. Ten wynik tylko pozornie jest rozczarowujący. W rzeczywistości polski sektor przemysłowy wykazuje zdumiewającą odporność na zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Przemysł odbija się od ściany. Produkcja ledwo drgnęła

Produkcja w polskim przemyśle we wrześniu ledwie drgnęła. Z jednej strony firmy są sparaliżowane niedoborami komponentów i opóźnieniami w dostawach, z drugiej zaś widać osłabienie popytu.

Polski przemysł omija bariery podaży. Dobre dane

Produkcja sprzedana polskiego przemysłu wzrosła w sierpniu o 13,2 proc. rok do roku. Niedobór niektórych komponentów, na który skarżą się producenci, nie ma wyraźnego przełożenia na wyniki sektora.