Tag:

Konstytucja

Bezstronny urząd bez krzyża na ścianie

Zakaz eksponowania symboli religijnych w urzędach państwowych i samorządowych nie narusza wolności religii przewidzianej w konstytucji. Natomiast ich eksponowanie stanowi naruszenie przepisów o neutralności religijnej władzy publicznej.

Reforma Trybunału. Sąd Najwyższy ostro o zmianach w konstytucji

Sąd Najwyższy kwestionuje proponowaną zmianę konstytucji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ingerencja w status sędziów, nieprzewidywalność, brak argumentacji - to niektóre zarzuty SN sformułowane w opinii do projektu.

Naprawa Trybunału. Zmiany w konstytucji wymagają modyfikacji

Projekt zmiany konstytucji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego trzeba uzupełnić - twierdzą konstytucjonaliści. Należy ograniczyć możliwość kandydowania do TK dla wiceministrów i radnych oraz jasno określić status tzw. sędziów dublerów.

Gwiazdowski: Sejm z Senatem przywrócili praworządność. Obrońcy praworządności protestują

Komisja Wenecka, która włożyła wcześniej kij w szprychy rowerkowi, na którym pedałowali rewolucjoniści z PiS, teraz zrobiła to samo rewolucjonistom z PO.

Konstytucja stoi na straży ochrony środowiska

Władze publiczne mają obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. W pewnych przypadkach ochrona środowiska może uzasadniać ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych.

Zasady działania przed Trybunałem Stanu

Praktyka pokazuje, że postępowanie przed Trybunałem Stanu to tryb bardzo rzadki.

Isański: Podatek dochodowy od spadku i darowizny? Dlaczego prawo tego zabrania

Po co nam art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Wprowadza on zakaz naliczania podatku dochodowego od spadku i darowizny - tymczasem, zgodnie z Konstytucją nawet teoretycznie ustawodawca nie może takich pułapek zastawiać na obywateli.

Pietryga: Czy potrzebna jest zmiana Konstytucji? Sądownictwo potrzebuje redefinicji

Przeciągający się kryzys w sądownictwie skłania do dyskusji o zmianach konstytucyjnych. Może to być jedyna droga, aby na trwale wyrwać nasze państwo ze ślepego zaułku, w jakim się znalazło.

Marek Dobrowolski: konstytucja, czyli zamach stanu, który oddał głos narodowi

Rzadziej podnoszonym aspektem ówczesnych reform ustrojowych jest fakt zapoczątkowania w konstytucji procesu przemiany kategorii obywatelstwa Rzeczypospolitej. Otóż, na mocy prawa o miastach, stanowiącego integralną część konstytucji, mieszczanie uznani zostali za wolnych obywateli.

Wykluczenie cyfrowe seniorów. RPO pisze do ministerstwa o konstytucyjnych wątpliwościach

Prowadzący fundacje seniorzy zgłaszają do Rzecznika Prawo Obywatelskich problemy ze sporządzaniem sprawozdań z ich działalności. Chodzi o obowiązek przejścia na formę elektroniczną. RPO wystąpił w tej sprawie do minister ds. polityki senioralnej.