Tag:

Pekao SA

Bank Pekao wspiera ważne dla społeczeństwa inwestycje

Rola samorządów w Polsce podlegała szeregowi zmian w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Wpływ na to miały zarówno czynniki zewnętrzne: poczynając od transformacji ustrojowej w 1989 r., poprzez wstąpienie Polski do NATO i UE oraz absorpcję środków unijnych, procesy związane z międzynarodowym układem sił i alokacji zasobów produkcyjnych, czy czynniki wynikające ze zmian klimatycznych; jak i wewnętrzne: w tym poziom i tempo rozwoju gospodarczego, zmiany poziomu i oczekiwań społeczeństwa w zakresie jakości życia, modyfikacje w obszarze legislacji.

Bank Pekao stracił w Chinach swego żubra

Od ponad ośmiu lat logotypem polskiego Banku Pekao SA w Chinach posługuje się chińska firma z sektora agro, która ten znak zarejestrowała w chińskim urzędzie patentowym.

Kolejny udany kwartał Pekao. Sprzedaż hipotek wzrosła siedmiokrotnie

Bank zarabia na wysokiej marży odsetkowej, dzięki zaś „kredytowi 2 proc.” sprzedaż hipotek wzrosła siedmiokrotnie.

Dobry początek roku dla PZU

Zysk netto Grupy PZU, przypisany właścicielom jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2023 r. 1,16 mld zł. Rok wcześniej w tym czasie było to 884 mln zł. Przychody ze sprzedaży ubezpieczeń wzrosły do 6,4 mld zł.

Pekao zawiązał rekordowo duże rezerwy na kredyty frankowe

Bank podaje, że w IV kw. 2022 r. na ten cel przeznaczył aż 1,2 mld zł. Możliwe, że dzięki temu uda się pokryć rezerwami 70-80 proc. portfela kredytów w CHF.

KUKE i Bank Pekao pomogą eksporterom finansować ich proeksportowe inwestycje

Polskie firmy eksportujące towary lub usługi, bądź planujące międzynarodową ekspansję mogą liczyć w Banku Pekao na atrakcyjne warunki finansowania ich krajowych inwestycji. To efekt umowy banku z KUKE, która zagwarantuje spłatę takich kredytów.

Słabe wyniki Pekao. Zysk mniejszy niż oczekiwano

Wynik netto grupy Pekao SA spadł w II kwartale do 468 mln zł z 605 rok wcześniej. Rynek oczekiwał, że zysk wzrośnie do ok. 630 mln zł.

Pekao otwiera nową siedzibę w wieży kompleksu Forest

Pekao wynajęło od HB Reavis 18 pięter w wieży warszawskiego kompleksu biurowego Forest.

Najsilniejszy w Polsce bank korporacyjny na Trako 21

Pekao SA był głównym sponsorem Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako 2021.