W piątek Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację dla zatwierdzenia do użycia w sytuacjach nadzwyczajnych szczepionki koncernu AstraZeneca. Szczepionka ta w czasie testów klinicznych wykazała się 60-procentową skutecznością (wyjątkiem była niewielka grupa uczestników testów, którym - w wyniku błędu - podano najpierw pół dawki a potem całą dawkę - w tej grupie skuteczność wyniosła 90 proc.).

Wcześniej negatywną rekomendację dla stosowania szczepionki AstraZeneca u seniorów wydała Komisja Stałą ds. Szczepionek działająca przy niemieckim Instytucie Roberta Kocha.

Powodem negatywnej rekomendacji był brak wystarczającej ilości danych na temat skuteczności szczepionki u seniorów.

AIFA, zatwierdzając szczepionkę do użycia we Włoszech odnotowała "pewien poziom niepewności" co do skuteczności szczepionki u osób powyżej 55. roku życia - ponieważ grupa ta była niewystarczająco reprezentowana w czasie testów klinicznych.

Dlatego AIFA preferuje podawanie szczepionki AstraZeneca osobom w wieku 18-55 lat.

Koncern AstraZeneca zapewnia, że jego szczepionka jest skuteczna we wszystkich grupach wiekowych.