Minister zdrowia wprowadzając lockdowny w poszczególnych województwach (od 27 lutego lockdown obowiązuje w województwie warmińsko-mazurskim, 13 marca zacznie się w pomorskim, a 15 marca - w mazowieckim i lubuskim) powołuje się na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Od 27 lutego w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte zostały ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wróciły do nauki w trybie zdalnym. Od 13 marca podobne obostrzenia obowiązywać mają w województwie pomorskim - przy czym zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i pomorskim, dzieci z klas I-III mają od 15 marca chodzić do szkoły w trybie hybrydowym. 12 marca minister zdrowia poinformował o wprowadzeniu dwutygodniowego lockdownu, poczynając od 15 marca, w województwach mazowieckim i lubuskim.

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik zakażeń utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 112 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 61,47 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 1,14 mniej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 8 166 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 49,71 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 1,27 więcej niż dobę wcześniej).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, gdzie w ciągu siedmiu dni wykryto co najmniej 3 462 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 48,96 zakażenia (wzrost o 2,35).

Najwięcej zakażeń - w liczbach bezwzględnych - wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (17 797). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczyła 40 i wynosi obecnie 46,84 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,43). Na Mazowszu od 18 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc, od dwóch dni liczba ta przekracza 3 tysiące.

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, a 11 marca - 40. W województwie tym wykryto co najmniej 5 809 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 40,1 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,07).

Wskaźnik przekracza 30 również w województwie podkarpackim, gdzie wykryto co najmniej 5 685 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 38,2 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,1).

Wyższy od 30 wskaźnik jest też w województwie śląskim, gdzie wynosi on obecnie 38,23 (wzrost o 1,36, w liczbach bezwzględnych oznacza to 12 064 zakażeń w ciągu 7 dni).

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność

ZAMÓW

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, gdzie wynosi obecnie 35,62 (wzrost o 1,54, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 7 228 zakażeń koronawirusem)

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, a obecnie wynosi 31,72 (wzrost o 1,34).

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo lubelskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 22,44.

Średnia ta wynosi 23,17 w woj. opolskim, a w woj. świętokrzyskim 25,7. Niski jest też w woj. zachodniopomorskim (27,1) i łódzkim (29,92).