Ogłaszając zaostrzenie od soboty obostrzeń obowiązujących w województwie warmińsko-mazurskim minister zdrowia Adam Niedzielski powołał się na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. 25 lutego wskaźnik ten jest dla województwa warmińsko-mazurskiego wyższy niż dobę wcześniej.

Od soboty w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte zostaną ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wrócą do nauki w trybie zdalnym.

Uzasadniając taką decyzję minister Niedzielski wskazał na wskaźnik mówiący o średniej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 4 723 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 47,5 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 2,3 więcej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 5 841 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 35,56 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 1,61 więcej niż dobę wcześniej).

Wskaźnik ten przekroczył w piątek 30 w województwie lubuskim, gdzie w ciągu siedmiu dni wykryto co najmniej 2 153 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 30,45 zakażenia.

W województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 4 007 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni średnia dobowa liczba zakażeń wynosi 27,66 na 100 tysięcy mieszkańców.

Najwięcej zakażeń - w liczbach bezwzględnych - wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (10 502). Średnia dobowa wynosi tu 27,64 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców.

Na przeciwnym biegunie znajduje się woj. opolskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 12,7.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W woj. świętokrzyskim średnia ta wynosi 14,51 a w woj. małopolskim 14,77. Niski jest też w województwie lubelskim (15,79) i łódzkim (16,99).