E-mobilność poprawi jakość powietrza w miastach

Optymalnym rozwiązaniem dla starszych osiedli, na których nie ma prywatnych miejsc postojowych, są dzielnicowe huby ładowania, mające kilka–kilkanaście miejsc szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

Więcej prądu z wiatru przyspieszy transformację polskiej energetyki

Przyspieszenie budowy farm wiatrowych powinno zagwarantować dodatkowy przyrost PKB, zwiększyć wpływy do samorządów, przynieść wzrost zamówień na produkty i usługi oraz stworzyć kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.

Rozwój elektromobilności musi mieć konkretne cele

Samorządy powinny odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego chcą wspierać e-mobilność i do tego dostosować swoje plany działania – mówi Jacek Mizak, ekspert Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i autor jej najnowszego raportu „Prądem w smog. Jak rozwijać infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych”.

Za cztery lata Orlen uruchomi pierwszą morską farmę wiatrową

Inwestycja zlokalizowana jest około 23 km na północ od linii brzegowej Bałtyku, na wysokości Łeby i Choczewa. Sama budowa będzie realizowana w latach 2024–2026. Na farmę o mocy do 1,2 GW złoży się około 70 turbin.

Będzie nas rozpędzał zielony wodór

Już wkrótce wodór stanie się jednym z kluczowych nośników energii. Jego zastosowanie w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i przemyśle będzie systematycznie rosnąć.

Niezależność dzięki transformacji

Pierwszym etapem uniezależnienia się od paliw kopalnych ze Wschodu jest szybka dywersyfikacja dostaw. Jednak dopiero kompleksowa zielona metamorfoza polskiej energetyki przyniesie pełne uniezależnienie.

ORLEN intensyfikuje inwestycje w projekty wodorowe

W tym roku koncern m.in. uruchomił pierwszą w Polsce stację tankowania wodoru, zainicjował i stanął na czele Mazowieckiej Doliny Wodorowej oraz ogłosił strategię, na której realizację wyda do 2030 r. około 7,4 mld zł.

ORLEN inwestuje w elektromobilność

Koncern systematycznie zwiększa liczbę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stawia też na nowe rozwiązania związane z hubami ładowania i na projekty wykorzystujące istniejącą infrastrukturę oświetleniową.

Rynek aut już jedzie z prądem

Producenci samochodów stoją wobec perspektywy spadku zyskowności z aut spalinowych już pod koniec obecnej dekady. Ma on być efektem większej konkurencyjności tańszych pojazdów elektrycznych i zaostrzania przepisów dotyczących emisji.

Szosa z odzysku wcale nie gorsza

Wykorzystywanie destruktu na szeroką skalę w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 i Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 pozwoliłoby zaoszczędzić w budżecie państwa około 400 mln zł.

Asfalt na drodze będzie nawet redukować smog

Innowacyjne nawierzchnie asfaltowe opracowuje należąca do Grupy LOTOS spółka LOTOS Asfalt.

Po jezdniach z dodatkiem gumy samochody będą sunąć ciszej

Polska sieć szybkich tras szybko rośnie, ale przybywa też stosowanych przy budowie innowacyjnych rozwiązań. Pozwalają one zwiększyć trwałość drogi, poprawić bezpieczeństwo jazdy czy ograniczyć hałas.

Remont zwiększy efektywność gdańskiej rafinerii LOTOSU

Inwestycja ma zapewnić bezpieczną i ciągłą pracę rafinerii przez najbliższych pięć lat. W realizacji tego skomplikowanego przedsięwzięcia biorą udział polskie przedsiębiorstwa.

Świat potrzebuje więcej ropy, rosną inwestycje w jej wydobycie

Dla przywrócenia równowagi rynkowej zachwianej najpierw przez pandemię, a teraz przez wojnę, roczne nakłady inwestycyjne na poszukiwania i eksploatację powinny wzrosnąć do 525 miliardów dolarów.

LOTOS będzie wydobywał ropę naftową i gaz z nowych złóż

Efektywne zagospodarowywanie przez Grupę LOTOS zasobów w różnych lokalizacjach staje się ważnym elementem dywersyfikacji źródeł energii, a w rezultacie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Świat musi szukać niezależnych od Rosji rezerw węglowodorów

Wojna w Ukrainie i chęć uwolnienia się przez kraje Europy od importu surowców energetycznych z Rosji może już w niedalekiej perspektywie przyspieszyć inwestycje w poszukiwania oraz eksploatację nowych złóż węglowodorów.

Zielony wodór ma rozpędzać w Polsce ekologiczną gospodarkę

Inwestycje w wykorzystanie zielonego wodoru, w produkcji którego nie są emitowane gazy cieplarniane, nabierają szczególnego znaczenia dla realizacji celów energetycznej transformacji i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Przemysł rozwijany dzięki dolinom

Wykorzystanie wodoru jako magazynu energii z OZE, może przyspieszyć zwiększenie udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym, zapewniając przy tym jej stałe i niezakłócone dostawy.