Więcej prądu z wiatru przyspieszy transformację polskiej energetyki

Przyspieszenie budowy farm wiatrowych powinno zagwarantować dodatkowy przyrost PKB, zwiększyć wpływy do samorządów, przynieść wzrost zamówień na produkty i usługi oraz stworzyć kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.

Za cztery lata Orlen uruchomi pierwszą morską farmę wiatrową

Inwestycja zlokalizowana jest około 23 km na północ od linii brzegowej Bałtyku, na wysokości Łeby i Choczewa. Sama budowa będzie realizowana w latach 2024–2026. Na farmę o mocy do 1,2 GW złoży się około 70 turbin.

Będzie nas rozpędzał zielony wodór

Już wkrótce wodór stanie się jednym z kluczowych nośników energii. Jego zastosowanie w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i przemyśle będzie systematycznie rosnąć.

Rynek aut już jedzie z prądem

Producenci samochodów stoją wobec perspektywy spadku zyskowności z aut spalinowych już pod koniec obecnej dekady. Ma on być efektem większej konkurencyjności tańszych pojazdów elektrycznych i zaostrzania przepisów dotyczących emisji.

Po jezdniach z dodatkiem gumy samochody będą sunąć ciszej

Polska sieć szybkich tras szybko rośnie, ale przybywa też stosowanych przy budowie innowacyjnych rozwiązań. Pozwalają one zwiększyć trwałość drogi, poprawić bezpieczeństwo jazdy czy ograniczyć hałas.

Szosa z odzysku wcale nie gorsza

Wykorzystywanie destruktu na szeroką skalę w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 i Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 pozwoliłoby zaoszczędzić w budżecie państwa około 400 mln zł.

Świat potrzebuje więcej ropy, rosną inwestycje w jej wydobycie

Dla przywrócenia równowagi rynkowej zachwianej najpierw przez pandemię, a teraz przez wojnę, roczne nakłady inwestycyjne na poszukiwania i eksploatację powinny wzrosnąć do 525 miliardów dolarów.

Remont zwiększy efektywność gdańskiej rafinerii LOTOSU

Inwestycja ma zapewnić bezpieczną i ciągłą pracę rafinerii przez najbliższych pięć lat. W realizacji tego skomplikowanego przedsięwzięcia biorą udział polskie przedsiębiorstwa.

Świat musi szukać niezależnych od Rosji rezerw węglowodorów

Wojna w Ukrainie i chęć uwolnienia się przez kraje Europy od importu surowców energetycznych z Rosji może już w niedalekiej perspektywie przyspieszyć inwestycje w poszukiwania oraz eksploatację nowych złóż węglowodorów.

Przemysł rozwijany dzięki dolinom

Wykorzystanie wodoru jako magazynu energii z OZE, może przyspieszyć zwiększenie udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym, zapewniając przy tym jej stałe i niezakłócone dostawy.

Zielony wodór ma rozpędzać w Polsce ekologiczną gospodarkę

Inwestycje w wykorzystanie zielonego wodoru, w produkcji którego nie są emitowane gazy cieplarniane, nabierają szczególnego znaczenia dla realizacji celów energetycznej transformacji i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dopłaty zaczynają rozpędzać elektromobilność nad Wisłą

Rozwój polskiego rynku samochodów z napędem elektrycznym mocno przyspieszył w ostatnich miesiącach. Eksperci zakładają, że przed końcem 2022 roku liczba zelektryfikowanych pojazdów na polskich drogach przekroczy 60 tys.

Pod napięciem coraz więcej polskich dróg

Niebieski Szlak to pierwsza w Polsce pilotażowa sieć stacji szybkiego ładowania e-aut stworzona poza miastami wzdłuż korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej.

W ciężarówkach prąd zastąpi diesla

Potrzebna jest nie tylko sieć ładowarek dla elektrycznych aut ciężarowych. W grę wchodzi także budowa dla nich trakcji elektrycznej, rozpinanej nad autostradami.

Wodór rozpędzi transport w Polsce

Mamy tego paliwa pod dostatkiem. Już w niedługim czasie może stać się opłacalnym, czystym, a przede wszystkim ogólnodostępnym źródłem energii.

Transport czekają duże zmiany

Najbliższe lata powinny zaowocować znaczącym wzrostem znaczenia paliw alternatywnych w unijnej i polskiej gospodarce. Szczególnie dotyczy to transportu drogowego, a w jego ramach pojazdów zasilanych energią elektryczną.

Coraz więcej ambitnych projektów

Z wodorem cały świat wiąże ogromne nadzieje. Prace nad technologiami do jego produkcji trwają również nad Wisłą. W ich rozwijaniu ma pomóc m.in. rządowa Strategia Wodorowa do 2030, z perspektywą do 2040.

Przyszłość wodoru w Polsce

Dla operatora przesyłowego szczególnym wyzwaniem będzie konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury do przesyłu mieszanin gazu ziemnego i wodoru.