eWUŚ, czyli elektroniczny  system sprawdzania uprawnień pacjentów, weryfikuje już ubezpieczenie zdrowotne większej grupy obywateli. Chodzi o osoby, które mają ważną decyzję wydaną przez wójta burmistrza, prezydenta o objęciu ubezpieczeniem. Są to pacjenci korzystający np. z pomocy społecznej lub bezdomni. Do tej pory eWUŚ  nie weryfikował prawa tych osób do bezpłatnych świadczeń. Nawet jeśli je miały, to wyświetlały się w elektronicznym systemie jako nieubezpieczone.

Ponadto eWUŚ będzie   weryfikował ubezpieczenie osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mieszkających na terytorium Polski, którym Narodowy Fundusz Zdrowia wydał poświadczenie, czyli tzw. rezydentom Unii Europejskiej.

Wszystkie te zmiany są konsekwencją październikowej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

NFZ informuje również, że jeśli system eWUŚ mimo wszystko nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent wie, że takie ma, może posłużyć się dotychczas przedstawianym dokumentem, czyli np. decyzją wójta lub burmistrza.