George Ritzer, współczesny amerykański socjolog, profesor University of Maryland, autor słynnej książki „Makdonaldyzacja społeczeństwa", jest twórcą pojęcia „globalizacja niczego". W swoim najnowszym dziele, z 2004 roku, „Globalization of Nothing" (Globalizacja niczego), wskazuje, że coraz więcej pojęć jest zapisywanych nową formą, namiastką treści tradycyjnych instytucji i obszarów życia. I tak współczesny człowiek zatraca tożsamość, żyjąc w miejscach nienaznaczonych żadną specyficzną cechą, żyje „nigdzie" albo „prawie nigdzie", upodabniając swe „nie-domy" (przestały być przystanią w życiu, są noclegownią i poczekalnią) do domów w innych konsumpcyjnych krajach.