Jednym z ambitnych celów Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Strategie odpowiedzialnych społecznie firm zawierają podobne zobowiązania. Jak to wygląda w przypadku Nestlé?

Jesteśmy globalną firmą – największym na świecie producentem żywności – dlatego na kwestię klimatu patrzymy z szerokiej perspektywy. Największym wyzwaniem – nie tylko dla biznesu, ale całej społeczności świata – jest przeciwdziałanie ociepleniu klimatu i ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 st. C. Ten cel został zdefiniowany w porozumieniu paryskim z 2015 r. Jak Nestlé wpisuje się w jego realizację? Do 2050 roku chcemy osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych. Przedstawiliśmy już dokładny plan działań, tzw. globalną mapę drogową.

Jakie są najważniejsze punkty na tej mapie?

Do głównych obszarów należy wsparcie rolnictwa regeneracyjnego, ochrona lasów i zasadzenie setek milionów drzew, zrównoważone rozwiązania opakowaniowe oraz przejście firmy na odnawialną energię elektryczną. Dodatkowo zwiększamy liczbę marek neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

Do 2025 roku zamierzamy ograniczyć nasze emisje o 20 proc. w stosunku do poziomu z 2018 roku. 20 proc. wszystkich kluczowych składników pozyskamy dzięki rolnictwu regeneracyjnemu. Kakao i kawa, jak również wykorzystywany przez nas olej palmowy, będą pochodzić w 100 proc. ze zrównoważonych, certyfikowanych źródeł. Dodatkowo, będziemy sadzić 20 mln drzew rocznie tam, skąd pozyskujemy nasze surowce.

Jeśli chodzi o działania operacyjne, to za cztery lata nasze fabryki będą korzystać wyłącznie z odnawialnej energii elektrycznej, a już w przyszłym roku nasza globalna flota będzie złożona wyłącznie z pojazdów niskoemisyjnych.

Do 2025 roku o jedną trzecią zredukujemy zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych, a 100 proc. opakowań wykorzystywanych przez Nestlé będzie się nadawać do recyklingu bądź ponownego użycia.

W kolejnym kroku – do 2030 roku – ograniczymy emisje gazów o 50 proc., będziemy też wykorzystywać więcej odnawialnej energii cieplnej w naszej produkcji. Za blisko 20 lat planujemy pozyskiwanie już połowy kluczowych składników dzięki regeneracyjnym praktykom rolniczym. W tej perspektywie posadzimy łącznie 200 mln drzew. Wszystkie te działania pozwolą nam osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku.

W Polsce od lat intensywnie działamy w obszarze ochrony klimatu i środowiska. W efekcie już dziś wszystkie nasze zakłady produkcyjne – siedem fabryk w całym kraju – korzystają wyłącznie z odnawialnej energii elektrycznej. Obecnie już 53 proc. naszej floty to samochody hybrydowe. Zrealizowaliśmy ponadto dla wszystkich produktów dostępnych w Polsce cel dotyczący pozyskiwania całości oleju palmowego wyłącznie z certyfikowanych źródeł.

Które z tych działań, przyjętych w mapie drogowej, mają priorytet?

Działamy równolegle we wszystkich obszarach – od pozyskiwania surowców, procesów produkcji, innowacji w zakresie opakowań po zmiany w portfolio produktów. To bardzo wymierne działania – a wszystko po to, by zmniejszać nasz wpływ na planetę.

Wspomniał pan o temacie zrównoważonego gospodarowania zasobami, który jest tak samo ważny jak ochrona klimatu. W przypadku globalnej firmy, jaką jest Nestlé, surowce pochodzą niemal z całego świata. Jak wyglądają wasze działania w tym zakresie?

Warto tu wyróżnić kilka obszarów. Pierwszy to przeciwdziałanie wylesianiu. Przez ostatnich dziesięć lat stosowaliśmy szereg narzędzi, w tym mapowanie łańcucha dostaw, certyfikację, monitoring satelitarny oraz weryfikację na miejscu, aby upewnić się, że kupowane przez nas surowce nie są związane z wylesianiem. Dziś już zweryfikowaliśmy pod tym względem ponad 90 proc. kluczowych płodów rolnych, nabywanych przez Nestlé, w tym soję i olej palmowy. Będziemy w dalszym ciągu współpracować zarówno z rolnikami indywidualnymi, jak i dużymi dostawcami, aby – jak wspomniałem – do 2022 r. było to już 100 proc.

Drugi obszar to kawa. Wszystkie marki kawy Nestlé, w tym Nescafé, Starbucks i Nespresso, łączy zobowiązanie do zrównoważonego i odpowiedzialnego pozyskiwania kawy. Już dziś jesteśmy największym na świecie nabywcą zielonej kawy, pochodzącej z odpowiedzialnych źródeł. Będziemy nadal zwiększać udział kawy pozyskiwanej w sposób zrównoważony i inwestować w społeczności, wśród których ją pozyskujemy. Dzięki takim inicjatywom, jak Nespresso AAA Sustainable Quality Program, Nescafé Plan i Starbucks CAFÉ Practices, współpracujemy z partnerami – w tym dostawcami, władzami, organizacjami pozarządowymi i siecią ekspertów – aby poprawić dochody i warunki życia rolników, jednocześnie chroniąc środowisko. Warto przypomnieć, że Program Nespresso AAA Sustainable Quality, utworzony w 2003 r. we współpracy z Rainforest Alliance, obejmuje bezpośrednio 110 tys. rolników w 15 krajach, wspierając zrównoważoną produkcję kawy poprzez pomoc techniczną, praktyki agroleśnicze i ponowne zalesianie oraz programy ubezpieczeń upraw.

Trzecie zagadnienie to olej palmowy. Nestlé zobowiązało się, że do 2023 r. surowiec ten będzie pochodził ze zrównoważonych źródeł. Jak wspomniałem, w Nestlé Polska już dziś 100 proc. wykorzystywanego przez nas oleju palmowego jest pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i posiada certyfikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Kakao to kolejny priorytet. Zobowiązaliśmy się, że do 2025 r. kakao do produkcji słodyczy będzie pozyskiwane wyłącznie w ramach autorskiego programu Nestlé Cocoa Plan. Zakłada on wspieranie rolnictwa poprzez rozwój zrównoważonych praktyk rolniczych, odmładzanie plantacji i przeciwdziałanie wylesianiu, a także wspieranie lepszego życia społeczności dzięki wzmocnieniu pozycji kobiet oraz zróżnicowanie dochodów rolników dzięki różnorodności upraw. Ostatnim elementem programu jest „lepsze kakao": tu stawiamy na certyfikację i budowanie długoterminowych relacji w naszym łańcuchu dostaw.

Niedawno Nestlé ogłosiło plany związane ze wsparciem rolnictwa regeneracyjnego. Czego dokładnie dotyczą?

Ważnym elementem na naszej drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku jest właśnie rolnictwo regeneracyjne. Dlaczego? Ponieważ produkcja żywności jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. A praktyki rolnictwa regeneracyjnego poprawiają stan gleby, a także utrzymują i przywracają różnorodność ekosystemów oraz zatrzymują wodę w glebie.

W 2021 roku ważnym obszarem jest współpraca z lokalnymi dostawcami. Rozpoczynamy analizę obiegu dwutlenku węgla w wybranych gospodarstwach w Polsce. Celem badań jest optymalizacja obiegu składników odżywczych i zwiększanie zawartości węgla organicznego w glebie. Obecnie w zakresie zrównoważonego rolnictwa z Nestlé współpracuje niemal 60 polskich dostawców kluczowych warzyw i owoców – jabłek, marchwi, dyni i buraka ćwikłowego.

Wszystkie produkty, także te powstałe z najbardziej zrównoważonego łańcucha wartości, trzeba jednak w coś zapakować. A to plastik był dotąd uznawany za najlepsze opakowanie dla żywności. Mimo jego atutów w tym zakresie problemem jest jednak negatywny wpływ na środowisko. Co Nestlé robi w dziedzinie opakowań?

W najbliższych czterech latach chcemy ograniczyć wykorzystanie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią. Naszą ambicją jest, by każde opakowanie Nestlé nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia.

Jak chcemy to zrobić? Rozwijamy innowacyjne technologie, tworząc opakowania z papieru nadającego się do recyklingu, ograniczamy zawartość plastiku w opakowaniach, szerzej wykorzystujemy plastik z recyklingu (rPET). W Polsce wprowadziliśmy już naturalną wodę mineralną Nałęczowianka w butelkach o pojemności 1 l i 1,5 l, wykonanych w 50 proc. z rPET. Chcemy też zrezygnować z opakowań wielomateriałowych.

Chciałbym też wspomnieć o autorskim programie recyklingu kapsułek kaw Nespresso, Nescafé Dolce Gusto i Starbucks. Konsumenci mogą przekazać zebrane kapsułki bezpośrednio do recyklera, a do przetworzenia trafia zarówno samo opakowanie, jak i fusy, które są przetwarzane na energię cieplną. Warto podkreślić, że kapsułki do kawy Nespresso wykonane są z aluminium, które można poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy – mogą z niego następnie powstać takie przedmioty, jak rowery czy długopisy, wykorzystamy je ponadto przy produkcji kolejnych kapsułek.

Nasza firma również we własnych operacjach wspiera przyszłość bez odpadów: już dziś wszystkie fabryki Nestlé w Polsce są „zero waste". Wykluczyliśmy użycie jednorazowych elementów z plastiku (tzw. single-use plastics). W biurze głównym wprowadziliśmy zamknięty obieg plastiku PET – zebrane opakowania trafiają bezpośrednio do recyklingu. Aktywnie współpracujemy z partnerami w ramach stowarzyszeń branżowych, takich jak Polska Federacja Producentów Żywności i EKO-PAK, w celu stworzenia efektywnego systemu kaucji (DRS) i systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Jesteśmy sygnatariuszem Polskiego Paktu Plastikowego.

Chcemy inspirować nowe postawy i zrozumienie społeczne – niezwykle ważna jest tu edukacja, dlatego od lat prowadzimy – zarówno sami, jak i we współpracy z partnerami społecznymi – kampanie edukacyjne, m.in. w zakresie recyklingu. Najnowszym przykładem jest kampania Nałęczowianki, której głównym przekazem było nadanie butelce „drugiego życia".

W jakim kierunku idą obecnie działania Nestlé związane z nowymi produktami?

Poszerzamy ofertę żywności i napojów na bazie roślin oraz zmieniamy formuły – tak by były one bardziej przyjazne dla środowiska. W 2020 roku wprowadziliśmy do Polski markę Garden Gourmet, która oferuje roślinne zamienniki mięsa, a w tym roku – wegańskie warianty białej kawy w kapsułkach NESCAFÉ Dolce Gusto.

Innym obszarem działań są zobowiązania poszczególnych marek w zakresie neutralności emisyjnej. Np. Nespresso należy do grona marek, które do 2022 r. będą neutralne węglowo. Nasza spółka Nestlé Waters, oferująca wodę – od naturalnych wód mineralnych po wody stołowe – do 2025 r. stanie się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, a ponadto będzie wspierać odtwarzanie w naturze tylu zasobów wody, ile wykorzystuje w swojej działalności. Wszystkie nasze działania podporządkowane są nadrzędnemu celowi, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 r.

CV

Artur Jankowski – prezes zarządu Nestlé Polska SA. Do firmy dołączył w 2016 roku na stanowisko dyrektora sprzedaży. Po trzech latach został dyrektorem dywizji Nutrition w Polsce i krajach bałtyckich. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu SGH.

Materiał powstał we współpracy z Nestlé Polska