Bez ESG o pieniądze będzie trudniej

Banki powoli, ale konsekwentnie dostosowują procedury udzielania kredytów i samą ofertę do zielonych czasów.

Publikacja: 21.12.2023 21:03

Transformacja ESG pomyślana jest tak, by motywacją do zmian była kwestia dostępu do finansowania

Transformacja ESG pomyślana jest tak, by motywacją do zmian była kwestia dostępu do finansowania

Foto: mat. pras.

Ponad 90 proc. pochodzcych z naszego regionu Europy banków ankietowanych przez firmę KPMG na potrzeby raportu „Property Lending Barometer” zadeklarowało wzrost lub znaczący wzrost istotności kwestii ESG (środowisko, kwestie społeczne, ład korporacyjny) w ramach ich polityk kredytowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie ponad 80 proc. potwierdziło posiadanie zatwierdzonej strategii ESG w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych.

W badaniu wzięło udział 48 instytucji finansowych z Polski, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Węgier, Rumunii, Macedonii Północnej, Słowacji, Słowenii oraz Serbii.

Duża rola w transformacji

– Wywiady przeprowadzone z bankami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jednoznacznie wskazują na coraz większą wagę przywiązywaną do aspektów ESG przez instytucje finansowe. Ponad 90 proc. badanych banków sygnalizowało wzrost lub znaczący wzrost istotności kwestii ESG w ramach ich polityk kredytowych w porównaniu z poprzednim rokiem, podczas gdy tylko nieliczni nie zauważyli żadnych zmian – powiedziała Monika Dębska-Pastakia, partner associate w dziale deal advisory i szefowa zespołu real estate advisory w KPMG w Polsce.

Co prawda ponad 80 proc. respondentów potwierdziło posiadanie zatwierdzonej strategii ESG w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych, a banki poczyniły znaczne postępy pod względem wdrażania kryteriów ESG do swoich polityk oceny kredytów, sprawozdawczości wewnętrznej, gromadzenia i monitorowania danych oraz innych działań związanych z ESG – to jednak istnieją duże różnice między poszczególnymi bankami. Powodem jest zróżnicowanie strategii ich spółek macierzystych oraz to, jak proaktywne są banki centralne poszczególnych krajów.

ESG stanowi, że priorytetem powinien być zrównoważony rozwój, a nie zyski. Regulacje tworzone są tak, by kierować strumienie finansowe do branż i aktywów, które stawiają na zrównoważony rozwój. Docelowo transformacja ESG ma doprowadzić do tego, by pieniądze płynęły tylko w kierunku zielonych inwestycji.

Z raportu KPMG wynika, że co prawda zmieniająca się legislacja i rozwijające się standardy rynkowe skłaniają banki do przyjęcia bardziej restrykcyjnych wytycznych w obszarze ESG w swoich politykach kredytowych, to na efekty trzeba będzie zaczekać. Okazuje się, że w ciągu ostatniego roku 44 proc. ankietowanych banków nie odmówiło udzielenia finansowania inwestorom z powodu niezgodności z ich wewnętrznymi wymaganiami dotyczącymi ESG. 10 proc. pytanych instytucji w ogóle nie miało określonych kryteriów oceny w tym zakresie.

W ciągu ostanich 12 miesięcy zgodność z kryteriami ESG nie była dla banków kluczowym czynnikiem decydującym o udzieleniu kredytu, ale ten czynnik rośnie. Liczba banków, które odmówiły finansowania inwestorom z powodu niezgodności z ich wymaganiami dotyczącymi ESG (wyłącznie lub w połączeniu z innymi czynnikami), podwoiła się bowiem w ciągu roku.

Zielona oferta za mała

Według autorów raportu banki coraz bardziej koncentrują się na aspektach zrównoważonego rozwoju, aby dostosować się do zmieniających się oczekiwań prawnych i rynkowych, co w najbliższym czasie doprowadzi do znaczącej zmiany polityki kredytowej. Na razie jednak to pieśń przyszłości – liczba banków w naszym regionie oferujących specjalne kredyty ukierunkowane na ESG – głównie z niższymi marżami odsetkowymi i dłuższym okresem zapadalności – pozostaje niska.

– W obliczu wyzwań związanych z procesem transformacji sektora nieruchomości pod kątem efektywności energetycznej oraz dekarbonizacji budynków wciąż zauważalna jest luka w oferowanych przez banki w regionie produktach finansowych dostosowanych do oczekiwań. Skala transformacji obejmie zdecydowaną większość z około 14,2 mln budynków w Polsce, z których ponad połowę stanowią budynki niemieszkalne. Proces ten nie będzie możliwy bez aktywnego zaangażowania sektora bankowego i zróżnicowanej oferty instrumentów finansowych dla projektów i inicjatyw związanych z ESG – powiedziała Monika Dębska-Pastakia.

Ponad 90 proc. pochodzcych z naszego regionu Europy banków ankietowanych przez firmę KPMG na potrzeby raportu „Property Lending Barometer” zadeklarowało wzrost lub znaczący wzrost istotności kwestii ESG (środowisko, kwestie społeczne, ład korporacyjny) w ramach ich polityk kredytowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie ponad 80 proc. potwierdziło posiadanie zatwierdzonej strategii ESG w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych.

W badaniu wzięło udział 48 instytucji finansowych z Polski, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Węgier, Rumunii, Macedonii Północnej, Słowacji, Słowenii oraz Serbii.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Twarde dane nie potwierdzają, że biura odchodzą do lamusa
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Czas niepewności i selektywności
Nieruchomości mieszkaniowe
PRS wolniej, ale jednak rośnie
Nieruchomości
Globalni inwestorzy ostrzą zęby
Nieruchomości komercyjne
Biura będą potrzebne – ale jakie?