- Należy pamiętać, że ideą Programu Kultura było wzmacnianie europejskiej przestrzeni kulturowej poprzez rozwijanie współpracy między twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kulturalnymi w Europie – zaznaczyła Anna Hieropolitańska, koordynator Punktu Kontaktowego ds. Kultury. - W ciągu 7 lat do Programu zgłoszono w sumie około 5500 propozycji projektów z całej Europy, z czego dofinansowano 1563 przedsięwzięcia na łączna sumę grantów bliską 300 mln euro. W Polsce z Programu Kultura skorzystało 206 organizacji i instytucji kulturalnych, które uczestniczyły w 200 projektach międzynarodowych, dofinansowanych na kwotą około 66 mln euro. Dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób, udało się pokazać bogactwo i różnorodność wspólnego dziedzictwa europejskiego – podsumowała.

Zobacz galerię zdjęć

Na kolejne siedem lat Komisja Europejska przygotowała pięć razy więcej środków - w latach 2014-2020 na wsparcie sektorów kreatywnych, kultury i filmu przeznaczy 1,46 mld euro. W minionych latach przemysł audiowizualny finansowany był w odrębnym programie MEDIA, teraz ma dołączyć do "Kreatywnej Europy". Zresztą ze statystyk wynika, że do tej pory szczególnie chętnie dofinansowywane były projekty interdyscyplinarne, łączące m.in.  muzykę, teatr i sztuki plastyczne.

Fundusze mają roziwjać międzynarodową współpracę i sprzyjać edukacji i rozwojowi publiczności, dlatego w tej edycji środki skierowane na tłumaczenia literackie mogą być również przeznaczone na promocję. Oprócz tłumaczy mogą się starać o nie również międzynarodowe festiwale, wystawy, programy rezydencyjne, wymiany artystów i dzieł, producenci  i dystrybutorzy filmów i inne instytucje publiczne i prywatne.

"Kreatywna Europa" ma dofinansować działalność ponad 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Wsparciem zostanie objętych 2 000 kin, 800 filmów oraz  4 500 tłumaczeń literackich. Pierwsze terminy naboru wniosków zostały wyznaczone na marzec 2014 r., kolejne organizowane będą jesienią, a potem raz do roku. Choć nie na wszystkie projekty, na przykład drugi nabór dla tzw. sieci współpracy kulturalnej ogłoszony zostanie w czerwcu 2016 r.

Wszyscy wnioskodawcy muszą zarejestrować się w portalu użytkownika, gdzie znajdą terminy naborów, formularze i instrukcje jak je wypełniać. O pomoc można prosić ekspertów, którzy  doradzą jak pomysł na projekt kulturalny wcielić w życie i gdzie szukać partnerów. Do tej pory wnioskodawcy wskazywali jako największą barierę zebranie środków na pokrycie wkładu własnego, mieli też trudności w znalezieniu partnera zagranicznego, dopasowaniu  projektu do wymogów programu i w wypełnianiu wniosków. Komisja Europejska ogłosiła również, że szuka specjalistów, którzy mogliby w tym pomagać.

Każdy, kto chce ubiegać się o nowe fundusze powinien też sprawdzić, kto i jaki program zrealizował w minionych latach z sukcesem. Mogą się nim pochwalić między innymi projekty: "Jagiellonian Art Network in Central Europe (Europa Jagiellonica)" – realizowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Zamek Królewski w Warszawie wspólnie z partnerami z Czech i Niemiec oraz "Remapping Europe - A Remix Project Highlighting Perspectives of Young Migrants" - przeprowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" z organizacjami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Turcji. Jego efektem są krótkie formy dokumentalne, przedstawiające sytuację migrantów. Remixy prezentowane były na międzynarodowych festiwalach, między innymi w Cannes.

Przykładem tego jak mała instytucja może zrealizować duży i pożyteczny program, dzięki międzynarodowej współpracy jest projekt "ABC - The Art of the Book", realizowany przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Jego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie książek - począwszy od pisania, poprzez ilustrowanie, tłumaczenie, redagowanie i składanie. Młodzi ilustratorzy uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie "Słoneczna Zakładka". Wystawa prac laureatówm, inne ekspozycje i warsztaty związane z projektem odbyły się w Warszawie, Belgradzie, Wiedniu i  Sofii.

W minionych latach projeky z udziałem naszego kraju otrzymały 66 mln euro, niestety Polska nie okazała się liderem w pozyskiwaniu środków z „Programu Kultura" 2007-2013. Jednym z państw, które sobie najlepiej radziły jest Słowenia. W "Kreatywnej Kulturze" oprócz krajów EU uczestniczą Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia i Turcja. Wybór partnerów jest duży. W stycznia 2014 rozpocznie działanie specjalny punkt doradczy w Instytucie Adama Mickiewicza, ci którzy mają pomysł na międzynarodowy projekt kulturalny tam powinni skierować pierwsze kroki.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Więcej informacji na temat Programu Kreatywna Europa dostępnych jest pod adresem ec.europa.eu/culture/creative-europe.