- Wszędzie tam, gdzie nie ma okupantów ani walk, konieczne jest maksymalnie skuteczne odbudowanie gospodarki – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Czytaj więcej

Zełenski prosi o uznanie Rosji za sponsora terroryzmu

Według prezydenta Ukrainy, „cztery piąte ukraińskich przedsiębiorstw wznowiło już pracę na bezpiecznym terenie”. Jak dodał, "w szczególności są to przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego”. - Widać dobre wskaźniki w handlu i usługach. To wszystko też jest częścią narodowego zadania, jakim jest przyspieszenie pokoju - powiedział. 

Prezydent Ukrainy zaznaczył także, że „jest wdzięczny wszystkim, którzy utrzymują pracę i zatrudniają pracowników. - Jestem wdzięczny tym, którzy pomagają firmom dostosować się do tych trudnych warunków – powiedział.