Zarządzenie ma na celu ochronę środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami używania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku.

Szlaban na plastik. Parlament Europejski uchwalił zakaz

Wraz z podpisaniem rozporządzenia, prezydent Warszawy wprowadził wiele zasad, które mają temu przeciwdziałać. Mają one obowiązywać w urzędzie miasta, jednostkach organizacyjnych oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez miasto stołeczne Warszawę.

Wymienione w zarządzeniu zasady to:

wyeliminowanie z użytku jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z tworzyw sztucznych i zastąpienie ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji;

korzystanie z usług, w ramach których oferowany poczęstunek podawany jest bez używania jednorazowych przedmiotów wymienionych wykonanych z tworzyw sztucznych;

promowanie spożywania wody z kranu;

dokonywanie zakupu napojów w butelkach zwrotnych lub wielokrotnego użytku;

wykorzystywanie w promocji miasta materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

zrezygnowanie z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z tworzyw sztucznych;

Skoczeń: Nie tykam plastiku