Kwestie ESG coraz mocniej wpływają na decyzje i wybory Polaków

Dla sześciu na dziesięciu Polaków ważne są kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. A także działania rządu i firm w tym obszarze, które dużo częściej oceniamy krytycznie niż dobrze.

Publikacja: 10.10.2023 17:23

Kwestie ESG coraz mocniej wpływają na decyzje i wybory Polaków

Foto: Adobe Stock

Na świecie, w tym w Polsce, wyraźnie rośnie zarówno świadomość jak również znaczenie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem – wynika z tegorocznej edycji globalnego raportu SEC Newgate ESG Monitor.

Podsumowuje on wyniki badania, którego głównym celem jest monitorowanie świadomości i zainteresowania, a które w tym roku objęło ponad 12 tys. osób z 12 państw. W tym z Polski, gdzie już 61 proc. konsumentów deklaruje zainteresowaniu różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju. To o 13 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.

ESG ważne przy wyborze pracodawcy

Co więcej, już sześciu na dziesięciu badanych Polaków przyznaje, że kwestie ESG wpływają na ich decyzje dotyczące wyborów politycznych, dietetycznych czy zakupowych, a czterech na dziesięciu bierze je pod uwagę przy wyborze pracodawcy. Prawie trzy czwarte badanych oczekuje też od firm, by podejmowały działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Rosnące zainteresowanie kwestiami ESG wpływa też na oczekiwania konsumentów w tym obszarze, tym bardziej, że coraz częściej są świadomi jego wpływu na swoje życie. Spośród 26 zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem najważniejsze dla uczestników badania w Polsce i na świecie jest (podobnie jak rok wcześniej) zaadresowanie problemu rosnących kosztów życia, zapewnienie dobrej i dostępnej opieki zdrowotnej, wzmocnienie gospodarki, a także poprawa warunków pracy i wynagrodzeń. Od tego, czy rządy i firmy przyczyniają się do poprawy w tych obszarach, zależy ogólny optymizm uczestników badania. A ten jest u nas niewielki.

Ponad 70 proc. Polaków ocenia, że sprawy w kraju idą w złym kierunku

Większość uczestników polskiego badania krytycznie ocenia sytuację w kraju - ponad siedmiu na dziesięciu ocenia, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku, a tylko 29 proc. dobrze ocenia ich bieg. To wprawdzie wynik znacząco lepszy niż w zeszłym roku (18 proc.), gdy na nastroje Polaków wpływał wybuch wojny w Ukrainie, ale i tak jeden z najsłabszych wśród badanych państw, gdyż na świecie średni udział optymistów wynosi 49 proc. Więcej pesymistów niż u nas jest tylko we Francji i Wielkiej Brytanii (odpowiednio 73 i 74 proc.), gdzie w tym roku widać wyraźne pogorszenie nastrojów.

Jak zwraca uwagę dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, ekonomistka i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, 29 proc. pozytywnych wskazań to słaby wynik, który pokazuje nie tyle wzrost optymizmu, ile oswojenie się z trwającą wojną, ustabilizowanie się sytuacji z uchodźcami z Ukrainy. Widać w nim efekt ciągle bardzo wysokiej inflacji (w ciągu 6 miesięcy 2023 r. wyniosła ona średnio 15 proc.), a przede wszystkim niestabilności politycznej eskalującej w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Gdyby nie dobra sytuacja na rynku pracy, niski poziom bezrobocia mimo słabości polskiej gospodarki, to zapewne nie byłoby nawet tych 29 proc. pozytywnych ocen – dodaje ekonomistka.

Jak wynika z badania, Polacy krytycznie oceniają nie tylko działania rządu, ale także biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Najgorzej w ocenie polskich uczestników badania wypadła jednak aktywność rządu, którą chwali tylko co piąty badany. Z kolei najlepiej wypadły tu organizacje pozarządowe, chociaż wysoką notę dało im niezbyt dużo, bo 39 proc. respondentów. Na drugim miejscu są małe firmy, z 29 proc. pozytywnych ocen, pomimo, że dużo rzadziej niż większe przedsiębiorstwa prowadzą i komunikują programowe działania związane z ESG. Chętnie i często robią to duże spółki, wobec których konsumenci (podobnie jak regulatorzy) mają jednak większe wymagania, co potwierdza mniejszy, bo 25-proc. udział wysokich ocen.

Na świecie, w tym w Polsce, wyraźnie rośnie zarówno świadomość jak również znaczenie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem – wynika z tegorocznej edycji globalnego raportu SEC Newgate ESG Monitor.

Podsumowuje on wyniki badania, którego głównym celem jest monitorowanie świadomości i zainteresowania, a które w tym roku objęło ponad 12 tys. osób z 12 państw. W tym z Polski, gdzie już 61 proc. konsumentów deklaruje zainteresowaniu różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju. To o 13 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Macron wzmocnił ekstremistów i zafundował krajowi impas
Gospodarka
Długa lista lęków Polaków związanych ze zdarzeniami losowymi
Gospodarka
Polska w ogonie unijnej innowacyjności. Raport Komisji Europejskiej
Gospodarka
Sankcje UE nie zaszkodziły jeszcze Moskwie. Ale zaszkodzą
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Gospodarka
Kreml klęka przed Indiami; od nich zależy rosyjska gospodarka czasu wojny
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą