Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu „Dobry start". W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Wsparcie objęło już ok. 170 tys. dzieci

Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poinformowała, że ZUS przelał już 52 mln złotych w ramach programu „Dobry start". – Środki te obejmują ok. 170 tys. dzieci – wskazuje.

Zwraca uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo dobrze radzi sobie z nowym zadaniem.

– Maksymalnie zautomatyzowaliśmy obsługę wniosków w ramach programu. Dzięki temu obecnie pracuje przy nim niewielka liczba pracowników ZUS. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w przypadku postępowań wyjaśniających, potrzebne będą dodatkowe ręce do pracy. To będzie jednak nieduża skala, gdyż składanie wniosków drogą elektroniczną pozwala uniknąć wielu błędów, które przydarzały się w poprzednich latach – podkreśla prezes ZUS.

Oszczędności dla państwa

– Ponadto przejęcie przez ZUS obsługi programu „Dobry start" to ogromne oszczędności dla państwa. Koszty zmniejszyły się diametralnie. Dzięki temu w najbliższych latach uda się zaoszczędzić setki milionów złotych – dodaje prof. Gertruda Uścińska.

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ

– Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada 2021 roku. Świadczenie z programu przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – podsumowuje prezes ZUS.

Jak złożyć wniosek

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu „Dobry start" (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

ZUS obsługuje też specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 22 02 można uzyskać informacje w sprawie świadczenia 300+. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8–15. Koszt połączenia według stawek operatorów. Pomoc w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o świadczenie 30+ w ramach programu „Dobry start" można uzyskać w wybranych placówkach Poczty Polskiej i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Zainteresowanym pomagają pracownicy ZUS, którzy już rozpoczęli dyżury w urzędach.

Pytania i odpowiedzi

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Za pomocą:

> portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

> portalu Emp@tia,

> bankowości elektronicznej.

Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, musisz mieć profil na tym portalu. Jeśli jeszcze go nie masz, musisz go założyć. Profil na portalu PUE ZUS możesz założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS. Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, system poprowadzi Cię przez cały proces krok po kroku.

Jak otrzymam potwierdzenie złożenia wniosku?

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość wyślemy z adresu noreply@zus.pl. Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, to potwierdzenie jego wysłania, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), możesz sprawdzić na swoim profilu, na liście dokumentów wysłanych.

Jak otrzymam informację o przyznaniu świadczenia?

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Kiedy otrzymam wsparcie?

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2021 r. Jeśli wniosek złożysz później, świadczenie wypłacimy w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.