Polakom łatwiej jest odłożyć decyzję o oszczędzaniu niż pieniądze

Na wsparcie dzieci na starość liczy więcej kobiet niż ma polisę oszczędnościową. Mężczyźni rzadziej myślą o pomocy dzieci, ale też rzadziej mają polisę.

Publikacja: 28.04.2023 03:00

Polakom łatwiej jest odłożyć decyzję o oszczędzaniu niż pieniądze

Foto: Adobe Stock

Dobrowolnie na emeryturę oszczędza ponad 46 proc. kobiet i 54 proc. mężczyzn w wieku 25–45 lat. Jednak tylko nieliczni ankietowani (10 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn) określili posiadane kwoty jako wystarczające, pozostali uważają, że są zbyt małe, by wystarczyły na starość. Częściej o oszczędzaniu myślą osoby, które skończyły 35 lat, niż te o dekadę młodsze. Takie są wyniki badania „Prudential Family Index”, w którym uczestniczyły osoby w wieku 25–45 lat mające co najmniej jedno dziecko.

Co ciekawe, wśród osób, które nie oszczędzają, co siódma kobieta i co szósty mężczyzna nie robią tego, ponieważ „nie muszą”. Pozostali zamierzają zacząć oszczędzać w przyszłości. – Mamy pełną informację o tym, ile mogą wynieść świadczenia w przyszłości. Każdy może oszacować ich wysokość. Co jakiś czas dyskutujemy o tym, że emerytury będą niskie, jednak nie skłania to części osób do oszczędzania – mówi Iga Magda, ekonomistka z SGH. – Wiele osób dysponuje możliwościami finansowymi, by oszczędzać, nie jest to jednak dla nich równie ważne, jak bieżąca konsumpcja – dodaje i zastanawia się, czy może to syndrom „ofiary darmowego lunchu”. – Ludzie zastanawiają się, po co mają oszczędzać, skoro państwo nie pozostawia osób potrzebujących samych sobie i pomaga im.

Czytaj więcej

Po automatycznym zapisie PPK urosły o blisko jedną trzecią

Iga Magda przypuszcza także, że na chęć i potrzebę oszczędzania wpływ może mieć sposób prowadzenia polityki społecznej przez państwo, polegający na oferowaniu różnych i coraz to nowych świadczeń finansowych.

Badanie potwierdza wyniki innych ankiet, że oszczędza więcej osób z wyższym wykształceniem (60 proc.) niż ze średnim (50 proc.) czy niższym (34 proc.). W wielkich miastach oszczędności na emeryturę ma 58 proc., na wsiach zaś 48 proc.

W badaniu zapytano o formy zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Okazało się, że polisę z funkcją oszczędzania ma 15 proc. kobiet, o 1 pkt proc. więcej pań liczy na wsparcie dzieci. Nie oznacza to, że nie mają oszczędności – w badaniu mogły wybrać kilka odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zadbają o finanse na emeryturze. Polisę ma co ósmy mężczyzna, a na pomoc dzieci liczy co 12.

Większość oszczędzających kobiet trzyma pieniądze na koncie lub w jakimś schowku. Tylko 11 proc. inwestuje na giełdzie lub ma udziały w funduszach. Jeszcze mniej – 6 proc. – zainwestowało w nieruchomość. Z instrumentów finansowych powszechniej korzystają mężczyźni. Co czwarty inwestuje na giełdzie lub w fundusze, co dziewiąty w nieruchomości. Ale także większość oszczędzających mężczyzn trzyma pieniądze na koncie.

– Jedynie 14 proc. Polaków posiada ubezpieczenie na życie i dożycie – rozwiązanie, które skłania do regularnego oszczędzania i – na co warto zwrócić uwagę – nie jest narażone na podbieranie i uszczuplanie środków w momencie, gdy pojawiają się nieprzewidziane wydatki, które – co ciekawe – z perspektywy czasu okazują się zbyteczne – uważa Marta Skowron-Moszkowicz, rzeczniczka Prudential Polska. Jest kilka przyczyn takiej strategii oszczędzania: niepewność, czas po pandemii, wojna za wschodnią granicą, wysokie ceny. – Nie nastrajają zbyt pozytywnie, co może wpływać na to, że swoje pieniądze ankietowani wolą trzymać pod ręką – dodaje Marta Skowron-Moszkowicz.

Dobrowolnie na emeryturę oszczędza ponad 46 proc. kobiet i 54 proc. mężczyzn w wieku 25–45 lat. Jednak tylko nieliczni ankietowani (10 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn) określili posiadane kwoty jako wystarczające, pozostali uważają, że są zbyt małe, by wystarczyły na starość. Częściej o oszczędzaniu myślą osoby, które skończyły 35 lat, niż te o dekadę młodsze. Takie są wyniki badania „Prudential Family Index”, w którym uczestniczyły osoby w wieku 25–45 lat mające co najmniej jedno dziecko.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Anna Cieślak-Wróblewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Finanse
Artur Zapała: Retail Investment Strategy z pewnością przemodeluje branżę TFI
Finanse
Marcin Wlazło: Klienci firm inwestycyjnych stoją na rozstaju dróg
Finanse
Przed rynkiem kapitałowym wciąż rysuje się wiele szans
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Finanse
Sztuczna inteligencja, prawdziwe wyzwania – SI a zarządzanie aktywami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży