Ochrona środowiska powinna być priorytetem dla firm

Firmy powinny przede wszystkim przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących w czasie pandemii - mówi Tadeusz Joniewicz, menedżer ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja: 17.07.2020 08:30

Czy w czasie pandemii koronawirusa dla firm nadal istotne są działania społecznie odpowiedzialne?

Tadeusz Joniewicz, menedżer ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Pandemia to czas, kiedy widzimy, jak deklaracje firm o ich prospołecznym nastawieniu są weryfikowane przez rzeczywistość. Możemy zobaczyć, jakimi wartościami się kierują, gdy sytuacja finansowa staje się niepewna. Z naszego badania realizowanego wśród pracowników w początkowej fazie trwania pandemii wyłonił się relatywnie optymistyczny obraz. W pierwszej fazie koronakryzysu firmy skupiły się na reorganizacji pracy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Przygotowały zabezpieczenia, ograniczyły liczbę spotkań, opracowały procedury. Nie było też widać masowych zwolnień, a raczej wysyłanie pracowników na urlopy. Oczywiście nie było to dla pracowników komfortowe rozwiązanie, ale zinterpretowaliśmy je jako próbę przeczekania trudnej sytuacji bez zwolnień. Z naszych obserwacji wynika, że firmy nie zawiesiły działań CSR, a wręcz rozszerzyły je lub przekształciły w odpowiedzi na wyzwania związane z walką z pandemią.

Odpowiedzialny biznes w dobie pandemii.
Dodatek promocyjno-informacyjny

Co dobrego w tym trudnym czasie każda firma może zrobić dla społeczeństwa?

Firmy powinny przede wszystkim przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących w czasie pandemii. Natomiast ważne jest, żeby działania zorganizować w sposób, który umożliwi pracownikom ich faktyczną realizację. Rolą odpowiedzialnych firm jest zadbanie, aby nie traktować tych regulacji i obostrzeń w kategorii formalności. W szerszym kontekście pandemia stawia pytania związane z globalizacją i organizacją modeli biznesowych. Liczne kontrowersje związane z certyfikowaniem maseczek pokazały, jak ważna jest weryfikacja zobowiązań podwykonawców. Postawiły też wiele pytań o realność tych zobowiązań. W dalszej kolejności pojawią się pytania o przeniesienie produkcji z powrotem do Europy, z założeniem, że uda się mieć lepszą kontrolę nad działaniami podwykonawców. Na mniejszą skalę mamy właściwie nieograniczoną liczbę działań, jakie można prowadzić dla wsparcia lokalnych społeczności, grup wrażliwych czy służby zdrowia.

Czy możemy przytoczyć kilka przykładów firm, które czas pandemii wykorzystały na budowanie działań CSR?

Moim zdaniem najciekawsze przykłady dotyczyły działań związanych z branżą, w której działały firmy, na przykład wsparcie edukacji zdalnej przez firmy telekomunikacyjne czy dostarczanie środków czystości przez branżę chemiczną. Warto skupiać się na tych polach, gdzie mamy największe doświadczenie i największy wpływ. W ten sposób jest się także wiarygodnym.

Konsumenci w ograniczonym stopniu korzystają obecnie z usług firm, co negatywnie wpływa na biznes. Czy firma, która walczy o przetrwanie, powinna myśleć o CSR?

Oczywiście. Moim zdaniem szczególnie warto podkreślić możliwość działań innowacyjnych i wprowadzania nowych technologii, zwłaszcza w obszarze środowiskowym. Warto też pamiętać, że CSR często wiąże się z budowaniem dobrych relacji w firmie. Teraz może to zaowocować większą lojalnością pracowników. O te relacje trzeba dbać. Poza tym obecna sytuacja jest również okazją do wykonania odważnego, ale i koniecznego zielonego skoku do przodu. Wiele instytucji, z unijnymi na czele, szczególnie teraz nawołuje do postawienia na sprawiedliwą transformację w duchu zrównoważonego rozwoju. Przed nami bowiem szansa na przełom. Pytanie, czy jako biznes i społeczeństwo z tej okazji skorzystamy.

Teraz korzystamy głównie z kanału online. Jak firma powinna zaplanować działania CSR?

Rola tego kanału będzie rosła, daje nam on możliwość realizacji webinariów, szkoleń online, a nawet zdalnego wolontariatu, ale jednak nie wszystko da się przenieść do sieci. Pamiętajmy, że strategiczny CSR to nie są doraźne akcje pomocowe, tylko prowadzenie biznesu na zasadach zrównoważonego rozwoju. W nowych realiach konieczna może być aktualizacja strategii czy zaplanowanych działań z zakresu CSR. Co nie oznacza, że nagle mamy wyrzucić do kosza nasze cele środowiskowe czy społeczne zaplanowane na lata. Jeżeli naszym celem jest działanie w sposób zrównoważony i szukamy rozwiązań, które nam w tym pomogą, to możemy to robić również w zmieniających się okolicznościach. Nadal możemy brać odpowiedzialność za wpływ swoich decyzji działań na otoczenie, a pandemia nie zwalnia nas z konieczności troski o pracowników.

Jak firma powinna się przygotować na kolejną falę pandemii?

Trudno przewidywać, jak pandemia się rozwinie, ale niezależnie od tego, czy czeka nas kolejna fala i w jakiej skali, warto wdrażać na stałe rozwiązania, które czynią nasz biznes bardziej odpowiedzialnym. Od ograniczania lotów i niepotrzebnych wyjazdów samochodowych na rzecz rozwiązań zdalnych, poprzez dbanie o rozwój i bezpieczeństwo pracowników, po akcje pomocowe. Musimy jednak pamiętać, że pandemia nie może zatrzymać działań firm na rzecz ograniczania emisji czy redukcji plastiku. Globalne problemy środowiskowe nie zniknęły i nadal musimy podejmować wysiłki, aby zatrzymać zmiany klimatu. Badania naukowe bezpośrednio wiążą zagrożenie powstawania nowych wirusów odzwierzęcych i ich przechodzenia na ludzi z masowym wylesianiem, które jest skutkiem nieodpowiedzialnego prowadzenia polityki środowiskowej. To pokazuje, że pandemię trzeba zwalczać także poprzez dbanie o środowisko naturalne. ©?

—rozmawiała a.u.

Ekonomia
Spadkobierca może nic nie dostać
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ekonomia
Jan Cipiur: Sztuczna inteligencja ustali ceny
Ekonomia
Polskie sieci mają już dosyć wojny cenowej między Lidlem i Biedronką
Ekonomia
Pierwsi nowi prezesi spółek mogą pojawić się szybko
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Ekonomia
Wierzyciel zlicytuje maszynę Janusza Palikota i odzyska pieniądze