Bez działania dla pracowników i ich środowiska nie ma dobrego biznesu

Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu prawa pracy, ochrona środowiska czy zdrowie i edukacja, a w tym roku także pomoc uchodźcom z dotkniętej wojną Ukrainy – to najczęściej wybierane dobre praktyki przez polskie firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Publikacja: 24.11.2022 15:00

Sytuacja w Ukrainie stanowi prawdziwy test dla bardzo wielu firm i ich liderów. Test, jak zachować się w obliczu wojny i oddzielić prawdziwe wartości od pustych słów, symbolicznych gestów, deklaracji składanych często bez większego pokrycia – uważają eksperci z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z zasadą CSR, są wrażliwe na dobro środowiska oraz społeczeństwa, dbają także o dobre relacje z różnymi grupami klientów. I w ten sposób nie tylko troszczą się o swoje interesy i mogą się rozwijać, ale też pozytywnie wpływają na swoje otoczenie.

Biznesowa odpowiedzialność społeczna oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, angażowanie się w ochronę środowiska, dbanie o dobre relacje z otoczeniem firmy, tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. CSR jest szerokim pojęciem, pod którym kryją się liczne inicjatywy czy procedury. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko dbanie o interesy swoich akcjonariuszy, ale także szersza troska.

CSR niesie ze sobą korzyści dla pracowników. Są to m.in.: terminowe wypłaty, możliwość rozwoju zawodowego, równe szanse kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia. Jednym z podstawowych przykładów działalności CSR są akcje proekologiczne. Ich rezultaty są korzystne dla wszystkich. Są to m.in.: gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami, inicjowanie wspólnych działań proekologicznych, popularyzowanie idei proekologicznych itd.

Rosnące oczekiwania

Z 20. raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przygotowanego w tym roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wynika m.in., że rosną oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. W tegorocznym raporcie znalazło się 1677 dobrych praktyk. Najwięcej z nich dotyczyło zaangażowania społecznego, miejsca pracy i środowiska. Inicjatywy sklasyfikowano według normy ISO 26000.

Najbardziej popularna kategoria to zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (544 dobre praktyki). Najczęściej zgłaszane były w tym obszarze działania charytatywne i filantropia. FOB odnotował też duży wzrost w kategorii zrównoważonych miast. A na drugim miejscu znalazły się praktyki z zakresu pracy (420). W tej grupie prawie co piąte zgłoszone aktywności dotyczą zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników oraz ich rodzin. Organizacje stawiały na webinary, szkolenia i prezentacje dotyczące m.in. tego, jak dbać o zdrowie.

A trzecie miejsce pod względem liczebności zgłaszanych praktyk to środowisko (395). Najliczniejszą grupę w tej kategorii stanowiły działania dotyczące edukacji ekologicznej, m.in. związane z akcją w terenie.

Aż 80 proc. badanych Polaków uważa, że stan, w jakim znalazła się nasza planeta, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań.

Niemal połowa z nas jest w stanie zapłacić więcej za produkt lub usługę, która mniej negatywnie wpływa na klimat i środowisko, a prawie 70 proc. wierzy, że niektóre działania na rzecz środowiska pozwalają na realną oszczędność pieniędzy – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie jednego z banków.

– Wśród najciekawszych trendów warto zwrócić uwagę na działania, których wdrożenie wynikało ze zobowiązań przyjętych w długofalowych strategiach firm, związanych m.in. z zeroemisyjnością – przekazuje FOB, zauważając, że jednym z kluczowych wyzwań stojących przed biznesem jest przeciwdziałanie kryzysowi bioróżnorodności.

W obszarze praw człowieka (102) najwięcej praktyk zgłoszono w kategorii kobiety w biznesie. Działania te miały na celu wspieranie kobiet w decyzjach zawodowych, inspirowanie do rozwoju oraz wzmacnianie równości płci w miejscu pracy.

„Kategoria dotycząca polityk i procedur dowodzi, że zarządzanie różnorodnością i budowanie inkluzywnych miejsc pracy zyskuje na znaczeniu. Wiele firm zdecydowało się na sformalizowanie zasad dotyczących obszaru diversity & inclusion i podkreślenie swojego zaangażowania poprzez np. podpisanie Karty Różnorodności” – przekazuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dodaje, że zdrowie i edukacja nadal są priorytetowe w działaniach CSR. W raporcie po raz szósty dobre praktyki skatalogowano pod kątem realizacji poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDGs).

Najwięcej działań, podobnie jak rok temu, dotyczy celu 3 – dobre zdrowie i jakość życia (519 praktyk) – i celu 4 – dobra jakość edukacji (410 działań). Najrzadziej, też ponownie, reprezentowane są: cel 14 – życie pod wodą (20 praktyk) – i cel 2 – zero głodu (25 praktyk).

Empatia dla uchodźców

W tym roku wiele firm ruszyło z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. A to w związku z toczącą się tam wojną. Środki finansowe i urlopy to niektóre formy wsparcia, jakie przedsiębiorcy oferują swoim zatrudnionym pracownikom z Ukrainy. Jedna z większych sieci handlowych oferowała bezzwrotne zapomogi swoim pracownikom z obywatelstwem ukraińskim.

Z kolei zakład drobiarski spod Radomia, który łącznie zatrudnia ponad 400 pracowników z Ukrainy, zdecydował się pomóc zatrudnionym ściągnąć do Polski rodziny swoich ukraińskich pracowników.

W pomoc dla Ukrainy w ramach swoich kompetencji i zasobów angażują się zarówno duże, jak i małe firmy.

W internecie pojawiało się wiele ogłoszeń dotyczących różnych form wsparcia dla uchodźców, obywateli Ukrainy i ich bliskich, np. bezpłatne usługi, darmowy transport, przekształcenie nieruchomości na noclegownię lub magazyn rzeczy dla potrzebujących czy przyjmowanie obywateli Ukrainy poza kolejnością.

Z kolei krakowskie sklepy znanej sieci meblowej przekazały organizacjom pomagającym uchodźcom ponad 35 tys. artykułów. Nie była to tylko pomoc rzeczowa. Pracownicy zaprojektowali wnętrza, z których korzystają uciekający przed wojną, dostarczali i składali meble, pomagali też przy segregacji darów.

– Poczucie wspólnoty i troska o ludzi to podstawowe wartości, którymi się kierujemy, a w obliczu wywołanego przez Rosję kryzysu humanitarnego przekonaliśmy się, że nie są to tylko słowa. Empatia i gotowość do działania, jakimi wykazali się nasi pracownicy, zasługują na podziw i słowa uznania. Chęć niesienia pomocy była ogromna – chwaliła się sieć.

To wszystko daje korzyści dla firm

Z danych Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że firmy wdrażające CSR odnoszą większe korzyści niż pozostałe przedsiębiorstwa.

– To, co może osiągnąć firma odpowiedzialna społecznie, to m.in.: wyższa rentowność sprzedaży, wzrost zainteresowania inwestorów, wzrost konkurencyjności, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, lojalność konsumentów i interesariuszy, wysoki poziom kultury pracy, mniejszy negatywny wpływ na środowisko itp. – podkreślają eksperci Instytutu.

Sytuacja w Ukrainie stanowi prawdziwy test dla bardzo wielu firm i ich liderów. Test, jak zachować się w obliczu wojny i oddzielić prawdziwe wartości od pustych słów, symbolicznych gestów, deklaracji składanych często bez większego pokrycia – uważają eksperci z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z zasadą CSR, są wrażliwe na dobro środowiska oraz społeczeństwa, dbają także o dobre relacje z różnymi grupami klientów. I w ten sposób nie tylko troszczą się o swoje interesy i mogą się rozwijać, ale też pozytywnie wpływają na swoje otoczenie.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Kluczowy element Tarczy Wschód na wyciągnięcie ręki
Dodatki
Planowanie ścieżki edukacyjnej to ważny krok w budowaniu kariery zawodowej
Dodatki
Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele czy inżynierowie należą do zawodów mniej narażonych na zniknięcie
Dodatki
Zetki na rynku pracy
Dodatki
Jeśli nie lekarski, to co?
Materiał partnera
Skuteczność event marketingu. Trudne i proste zarazem