Na razie jednak włączyła się u nas w jej realizację zaledwie setka firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Niewiele jak na jedną z większych i najszybciej rosnących gospodarek w Europie.

Wzrost gospodarczy i godna praca; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, innowacyjność- przemysł i infrastruktura, zrównoważone miasta i społeczności, dobra jakość edukacji i równość płci – to sześć najważniejszych dla polskiego biznesu z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (z angielska- SDG), które przed trzema laty przyjęły 193 państwa członkowskie ONZ (w tym Polska) w ramach Agendy 2030. Wyznacza ona 17 ogólnych celów i 193 szczegółowych zadań na rzecz zrównoważone o rozwoju świata do 2030 roku.

Przykład idzie z góry

W Polsce Agenda 2030 zajmują się na razie głównie przedstawiciele rządu ( na czele z Ministerstwem Przedsiębiorczości Technologii, które koordynuje u nas działania związane z SDG), organizacje pozarządowe i eksperci ds. CSR. Jednak powoli koncepcja zrównoważonego rozwoju zaczyna przenikać także do biznesu. Tym bardziej, że z raportu Światowej Rady Biznesu na rzecz zrównoważonego Rozwoju wynika, że realizacja celów i zadań wytyczonych w Agendzie 2030 – może dać światowej gospodarce impuls innowacyjno-rozwojowy o łącznej wartości12 bilionów dolarów rocznie. Co z kolei doprowadzi do stworzenia na świecie ok. 380 milionów nowych miejsc pracy.

Polska stara się realizować równolegle praktycznie wszystkie SDG, gdyż Agenda 2030 z wytyczonymi w niej celami została włączona w rządowy projekt. Do realizacji wszystkich 17 celów zmierza bowiem rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli Plan Morawieckiego.

W tym roku – by uczcić 100-lecie niepodległości - Polska poddała się też dobrowolnemu przeglądowi wdrażania SDG; w lipcu zaprezentowaliśmy w Nowym Jorku specjalny raport podsumowujący nasze postępy. Te zresztą monitoruje także GUS, który na swojej stronie publikuje wskaźniki zrównoważonego rozwoju dotyczące różnych kwestii- od postępu walki z ubóstwem, wyników testów PISA, do udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych i jakości powietrza.

-W Nowym Jorku prezentowaliśmy trzy wymiary Agendy 2030; społeczny, ekonomiczny jak i środowiskowy. W każdym z nich mogliśmy przedstawić konkretne inicjatywy, takie jak np. Rodzina 500+, leki 75 + , reforma szkolnictwa wyższego, Konstytucja dla Biznesu, czy inicjatywy antysmogowe - podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Aneta Piątkowska, dyrektor w MPiT Jak dodaje, polski raport zwraca też uwagę na partnerstwa w działaniu na rzecz SDG; ministerstwo od początku funkcjonowania Agendy 2030 zabiegało o stworzenie takich partnerstw – z udziałem biznesu, organizacji pozarządowych, a także z udziałem miast i regionów.

Szansa w partnerstwie

Aneta Piątkowska wyjaśnia, że podmioty, które podpisują deklarację partnerstwa zobowiązują się do realizacji własnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na razie w trzech rundach takie deklaracje złożyło ok. 100 podmiotów - większość z nich to firmy. Zdaniem przedstawicielki MPiT, coraz więcej firm dostrzega w tym wartość nie tylko wizerunkową, ale także biznesową –widzą, że w dłuższej perspektywie zrównoważony rozwój przynosi im konkretne korzyści.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Teraz jest szansa, że te korzyści doceni więcej przedsiębiorstw a polskich partnerów w działaniu na rzecz SDG będzie więcej. W obchodzony 25 września Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju włączyły się w tym roku także polskie firmy zaangażowane w globalny ruch na rzecz Agendy 2030. Tworzą one Kampanię 17 Celów, którą pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zainicjowała firma doradcza CSR Consulting.

- Musimy też wypracować nowe modele działania. Dlatego stworzyliśmy Kampanię 17 Celów. Ta partnerska inicjatywa pokaże, jak wiele możemy wspólnie osiągnąć – szczególnie w obszarach, w których z wyzwaniami mierzymy się od lat– twierdzi Małgorzata Greszta, szefowa CSR Consulting i inicjatorka przedsięwzięcia. Powołana przy Kampanii 17 Celów rada ekspertów i ekspertek z różnorodnych obszarów wyznaczyła sześć SDG – najważniejszych dla polskiego biznesu – i dla rozwoju Polski –zaznacza Greszta. Dodaje, że jednym z działań, które będą realizowane od 2019 roku, będzie Zrównoważony Łańcuch Dostaw w Praktyce- już niedługo ma powstać pierwsze w Polsce forum dla firm – które ułatwi wymianę wiedzy i doświadczeń na ten temat.