Autorzy rankingu "Indeksu zaangażowania w zmniejszanie nierówności" (Commitment to Reducing Inequality Index), w którym sklasyfikowano 157 państw, brali pod uwagę: wydatki społeczne (na edukację, służbę zdrowia i świadczenia socjalne jako proc. wszystkich wydatków i jako proc. PKB), opodatkowanie (na ile jest progresywne, jaki proc. PKB stanowią wpływy z podatków i na ile skutecznie państwo walczy z unikaniem opodatkowania) oraz prawa pracownicze i płace minimalną.

Zwycięzcą całego rankingu została Dania, która według Oxfam, robi najwięcej na świecie w celu niwelowania nierówności społecznych. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy, a na trzecim Finlandia. Na czwartym miejscu znalazła się Austria a na 5 Norwegia.

Polska zajęła dopiero 20 miejsce, ale w jednej kategorii zajęła pierwsze miejsce na świecie - w kategorii wydatki społeczne.

Jeśli chodzi o politykę podatkową Polska zlazła się na 114 miejscu, a na 33 jeśli chodzi o prawa pracownicze, za takimi krajami naszego regionu jak Litwa czy Węgry oraz Słowenia.

Na szarym końcu zestawienia znalazły się Nigeria (157), Uzbekistan (156), Haiti, (155), Czad (154), Sierra Leone (153).