Podczas gdy pandemia mocno uderzyła w zagraniczne obroty usługowe, w tym zwłaszcza w eksport, to jej negatywnych skutków uniknął sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Jak ocenia Jacek Levernes, honorowy prezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), wielkość zagranicznej sprzedaży tego sektora mogła w 2020 r. wzrosnąć o kilka procent. Tę opinię potwierdzają statystki NBP dotyczące bilansu płatniczego po trzech kwartałach ubiegłego roku.

Według nich, o ile liczony w dolarach łączny eksport usług zmniejszył się w tym czasie o ponad 7,6 proc. w skali roku, o tyle usługi ICT i pozostałe usługi biznesowe zanotowały w tym czasie wzrost. Przychody ze sprzedaży usług informatyczno-telekomunikacyjnych zwiększyły się o ponad 8 proc., do prawie 6,8 mld dol., zaś pozostałe usługi biznesowe dodały do tej kwoty prawie 12,8 mld dol.

Tomasz Brodzicki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i konsultant ABSL, szacuje na podstawie danych NBP, że po trzech kwartałach ubiegłego roku wartość eksportu sektora BSS, liczona w dolarach, mogła się zwiększyć o ok. 6,5 proc. To wprawdzie wolniejszy wzrost niż w tym samym okresie 2019 r., ale ten wynik i tak jest potwierdzeniem, że sektor BSS całkiem dobrze poradził sobie z kryzysem pandemii, pomimo spadków w usługach dla branż najmocniej dotkniętych jego skutkami, czyli motoryzacji, turystyki i lotnictwa.

Czwarty kwartał nie powinien być gorszy, co daje spore szanse na to, że cały 2020 r. przyniesie kolejny wzrost eksportu usług biznesowych. Pomaga w tym m.in. rozwój działających centrów BSS oraz napływ nowych inwestycji. – Eksport usług stanowi ponad 30 proc. całkowitego przychodu Sii Polska i ta wartość stale rośnie – podkreśla Ryszard Pytko, dyrektor handlowy (CCO) w Sii Polska.

Z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) wynika, że w ubiegłym roku ponad jedna trzecia z projektów inwestycyjnych sfinalizowanych przez PAIH dotyczyła sektora BSS. 11 z nich dotyczyło otwarć nowych centrów usług wspólnych, IT albo outsourcingu, a osiem to centra badawczo-rozwojowe. Łącznie powstanie tam ponad 3 tys. miejsc pracy przeznaczonych głównie dla specjalistów.

Wśród nowych uruchomionych w 2020 r. projektów BSS nastawionych w dużej mierze na zagranicznych odbiorców są m.in.: otwarte w Gdańsku globalne centrum usług biznesowych firmy LEO Pharma i warszawskie biura amerykańskich spółek z sektora ICT: Kyriby i Box Inc.

Zdaniem Jacka Levernesa kryzys wywołany pandemią będzie dla sektora BSS w Polsce podobnym, a może nawet silniejszym impulsem do wzrostu, jak światowy kryzys finansowy 2008/2009, który skłonił wiele zachodnich firm do szukania oszczędności i przenoszenia obsługi procesów biznesowych na tańsze rynki. Podobny scenariusz powinien powtórzyć się teraz, nakręcając zarówno wzrost inwestycji, jak i eksport usług. – W drugim półroczu powinniśmy usłyszeć o kilku ciekawych inwestycjach, które potwierdzą pozycję Polski jako lidera nowoczesnych usług biznesowych w Europie i nasze miejsce w czołówce światowej – dodaje Levernes.

Również PAIH spodziewa się, że w 2021 liczba zrealizowanych projektów BSS pozostanie na wysokim poziomie, co przełoży się też na wzrost eksportu sektora. – Polska w rankingach wciąż uznawana jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych krajów na świecie pod kątem lokowania inwestycji typu SSC/BPO czy ITO – przypomina Monika Grzelak z Centrum Inwestycji PAIH, która spodziewa się też w najbliższym czasie kilku reinwestycji w sektorze BSS, realizowanych przez już działające tu firmy. Wojciech Popławski, wiceprezes ASBL, jest przekonany, że popyt na usługi z Polski w sektorze BSS będzie się teraz zwiększał, choć przy równocześnie wysokiej presji na koszty. – W obecnych warunkach pandemii presja na utrzymanie rentowności i zwiększenie kapitału obrotowego jest wysoka we wszystkich branżach – dodaje Popławski.