O żądaniach Czechów poinformowały służby prasowe TSUE na Twitterze. Po tym, jak czeski rząd złożył skargę przeciwko Polsce na działalność kopalni Turów, TSUE zadecydował o zastosowaniu środka tymczasowego i nakazał zatrzymanie eksploatacji złoża Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi.

Czytaj także: Polski rząd czeka na propozycję Czechów w sprawie kopalni Turów

Polski rząd od razu przyznał, że nie zamknie kopalni, bo wiązałoby się to z zatrzymaniem elektrowni Turów, i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. Jednak pomimo zapewnień, że rozmowy idą w dobrym kierunku, czeski rząd zapowiedział, że zawnioskuje do TSUE o nałożenie kar wobec Polski w za niewykonanie decyzji. Wniosek w tej sprawie już wpłynął do Trybunału.  Czesi są przeciwni dalszej działalności odkrywki węgla, wskazując na negatywny wpływ kopalni na stan wód podziemnych w rejonach przygranicznych.