Bank PKO BPO przygotował przegląd szczegółowych rozwiązań i ich kosztów.

Filar I – bezpieczeństwo pracowników

Obszar te obejmuje środki w wysokości 30 mld zł (z tego 24 mld zł pochodzą bezpośrednio z sektora finansów publicznych), które zostaną przeznaczone na ochronę rynku pracy, w tym m.in. na:

- dofinansowanie zatrudnienia (pod warunkiem braku zwolnień pracowników przez firmę). Jeżeli firma w ciągu ostatniego miesiąca wykazywała spadek przychodów o 25% (lub o 15% w ciągu dwóch miesięcy) to może ograniczyć wymiar etatu pracownika do 0,8, a połowę jego wynagrodzenia (40% dotychczasowej pensji, ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia) pokryje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w sumie do 1900 zł pokryje państwo). Jeżeli firma zawiesza działalność, pracownikowi przysługiwać będzie tzw. „postojowe" – ma on otrzymywać 50% pensji (nie mniej niż płacę minimalną), z czego państwo dopłaci 130% zasiłku dla bezrobotnych oraz pokryje składki pracodawcy (w sumie 1300 zł pokryje Państwo);

- wprowadzenie jednorazowego gwarantowanego świadczenia miesięcznego dla osób samozatrudnionych (2000 zł miesięcznie) pod warunkiem wykazania istotnego spadku dochodu (przy założeniu, że skorzysta 75% z 2,9 mln osób samozatrudnionych koszt wyniesie 4,7 mld zł).

- wydłużenie zasiłku opiekuńczego o kolejne 14 dni (koszt: 1,8 mld zł);

- przesunięcie terminu złożenia deklaracji PIT do końca czerwca (przesunięcie o 2 miesiące płatności, która zazwyczaj obejmuje 3-3,5 mld zł dopłat);

- zasiłek dla rodziców dzieci niepełnosprawnych poniżej 25 roku życia (14-dniowy) oraz wsparcie niepełnosprawnych w domu (PFRON i FUS, koszt: 0,6 mld zł).

Większość z kosztów będzie pokryte z FGŚP, a wyliczenia zakładają, że dofinansowanie do pensji obejmie 20% pracowników.

Poza tym pakiet obejmuje także wprowadzenie dodatkowych kontroli ze strony UOKiK, który ma badać, czy nie dochodzi do bezpodstawnego wzrostu cen oraz rozwoju lichwy. Jednocześnie trwają rozmowy ze spółkami energetycznymi i gazowymi, aby w uzasadnionych przypadkach zawieszały pobór opłat za media. W ramach działań wspierających gospodarstwa domowe wymieniono także wprowadzone przez banki wakacje kredytowe (w tym zakresie nie jest planowane żadne administracyjne rozwiązanie).

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Filar II - finansowanie przedsiębiorstw

Wartość pomocy w ramach tego obszaru ma objąć 73,2 mld zł, z czego 4,3 mld zł to tegoroczne wydatki budżetu, 0,6 mld zł to przyszłoroczne wydatki, a reszta to środki płynnościowe (w tym gwarancje). W skład pakietu wchodzą:

- Rozszerzenie gwarancji de minimis do 80% kwoty kredytu (maks. 3,5 mln zł kredytu). Fundusz gwarancji kredytowych BGK ma zostać zwiększony o 1,1 mld zł, co pozwoli wygenerować do 50 mld zł gwarancji (w razie potrzeby dofinansowanie funduszu wzrośnie);

- Dopłaty do odsetek (z BGK: koszt 0,5 md zł);

- Stworzenie funduszu restrukturyzacyjnego w BGK (2 mld zł);

- Polski Fundusz Rozwoju ma wygospodarować 6 mld zł na podwyższanie kapitału w firmach;

- Agencja Rozwoju przemysłu ma otrzymać 1,7 mld zł na dofinansowanie płatności leasingowych firm transportowych z tytułu leasingu operacyjnego (do 3 miesięcy);

- Pożyczki z funduszu pracy dla mikrofirm (5 tys. zł, koszt: 1,2 mld zł);

- Odroczenie lub rozłożenie na raty składek na ZUS bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej (na wniosek płatnika);

- Wydłużenie terminów w przetargach publicznych;

- Wydłużenie spłaty bankowych kredytów obrotowych (wolumen to 150 mld zł), w tym zmiana zasad oceny zdolności kredytowej uwzględniająca jej stan na koniec 2019;

- Przejmowanie przez KUKE wypowiadanych umów ubezpieczeniowych;

- Wydłużenie czasu na zwrot środków klientom dla firm z branży turystycznej (z 30 do 180 dni);

- Możliwość zaliczenia tegorocznej straty przez korektę CIT za 2019 (0,6 mld zł kosztu w 2021);

- Wprowadzenie usług doradczych dla firm;

- Opóźnienie wejścia w życie JPK, PPK, bazy danych o odpadach;

- Wakacje kredytowe ogłoszone przez Związek Banków Polskich i wprowadzane przez banki.

Filar III - ochrona zdrowia

Koszty w tym obszarze mają wynieść 7,5 mld zł i będą pokryte z budżetu.

Działania obejmą w pierwszej kolejności finansowanie działań związanych z walką z epidemią (6 mld zł), w tym zakup sprzętu, rozwój infolinii pacjenta, dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia, dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej, w tym telemedycyny (ok. 420 mln zł).

Filar IV - wzmocnienie systemu finansowego

Na ten obszar składa się szereg działań ogłoszonych przez NBP, RPP, KSF(M) oraz KNF. Kwota 70 mld obejmuje ok. 40 mld zł pochodzących z obniżenia rezerwy obowiązkowej (z 3,5% do 0,5%) oraz ok. 30 mld zł wpompowanych do banków przez NBP w ramach operacji repo. Nie obejmuje ona innych działań, np. skupu obligacji skarbowych przez NBP.

Filar V - program inwestycji publicznych

Rząd zapowiedział wprowadzenie stymulusu fiskalnego po przeminięciu epidemii, tak aby wspierać odbicie wzrostu gospodarczego. Na ten cel mają zostać przeznaczone środki w wysokości ok. 30 mld zł pozostające w gestii premiera. Nowe inwestycje mają obejmować wydatki na infrastrukturę (drogi samorządowe), szkoły, szpitale, transformację energetyczną, cyfryzację, ochronę środowiska, biotechnologię i farmację.

Oprócz pakietu rząd wprowadzi również szereg działań wspierających gospodarkę, m.in. automatyczne odnowienie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców i przedłużenie badań medycyny pracy,

uelastycznienie zakazu handlu w niedzielę poprzez dopuszczenie możliwości rozładowywania towaru (bez wpuszczania klientów), przedłużenie terminów egzekucyjnych i sądowych, czy wsparcie twórców i artystów.

W sumie (razem ze środkami uwolnionymi przez NBP) wartość pakietu to 212 mld zł, czyli ok. 9,2% PKB – szacuje PKO BO. Z tego bezpośrednie wydatki sektora finansów publicznych obejmą ok. 2,9% PKB. Premier zapowiedział, że rząd przygotuje pakiet specustaw w tym tygodniu i przedłoży go na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Plan ma podlegać ciągłej ewaluacji i dostosowaniom ze względu na nieprzewidywalny charakter pandemii.