Tarcza antykryzysowa: Szczegóły rządowego programu

Pakiet osłonowy dla gospodarki to szereg rożnych propozycji pomocowych dla pracujących i pracodawców, o łącznej wartości 212 mld zł.

Publikacja: 18.03.2020 18:16

Tarcza antykryzysowa: Szczegóły rządowego programu

Foto: AFP

Bank PKO BPO przygotował przegląd szczegółowych rozwiązań i ich kosztów.

Filar I – bezpieczeństwo pracowników

Obszar te obejmuje środki w wysokości 30 mld zł (z tego 24 mld zł pochodzą bezpośrednio z sektora finansów publicznych), które zostaną przeznaczone na ochronę rynku pracy, w tym m.in. na:

- dofinansowanie zatrudnienia (pod warunkiem braku zwolnień pracowników przez firmę). Jeżeli firma w ciągu ostatniego miesiąca wykazywała spadek przychodów o 25% (lub o 15% w ciągu dwóch miesięcy) to może ograniczyć wymiar etatu pracownika do 0,8, a połowę jego wynagrodzenia (40% dotychczasowej pensji, ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia) pokryje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w sumie do 1900 zł pokryje państwo). Jeżeli firma zawiesza działalność, pracownikowi przysługiwać będzie tzw. „postojowe" – ma on otrzymywać 50% pensji (nie mniej niż płacę minimalną), z czego państwo dopłaci 130% zasiłku dla bezrobotnych oraz pokryje składki pracodawcy (w sumie 1300 zł pokryje Państwo);

- wprowadzenie jednorazowego gwarantowanego świadczenia miesięcznego dla osób samozatrudnionych (2000 zł miesięcznie) pod warunkiem wykazania istotnego spadku dochodu (przy założeniu, że skorzysta 75% z 2,9 mln osób samozatrudnionych koszt wyniesie 4,7 mld zł).

- wydłużenie zasiłku opiekuńczego o kolejne 14 dni (koszt: 1,8 mld zł);

- przesunięcie terminu złożenia deklaracji PIT do końca czerwca (przesunięcie o 2 miesiące płatności, która zazwyczaj obejmuje 3-3,5 mld zł dopłat);

- zasiłek dla rodziców dzieci niepełnosprawnych poniżej 25 roku życia (14-dniowy) oraz wsparcie niepełnosprawnych w domu (PFRON i FUS, koszt: 0,6 mld zł).

Większość z kosztów będzie pokryte z FGŚP, a wyliczenia zakładają, że dofinansowanie do pensji obejmie 20% pracowników.

Poza tym pakiet obejmuje także wprowadzenie dodatkowych kontroli ze strony UOKiK, który ma badać, czy nie dochodzi do bezpodstawnego wzrostu cen oraz rozwoju lichwy. Jednocześnie trwają rozmowy ze spółkami energetycznymi i gazowymi, aby w uzasadnionych przypadkach zawieszały pobór opłat za media. W ramach działań wspierających gospodarstwa domowe wymieniono także wprowadzone przez banki wakacje kredytowe (w tym zakresie nie jest planowane żadne administracyjne rozwiązanie).

Filar II - finansowanie przedsiębiorstw

Wartość pomocy w ramach tego obszaru ma objąć 73,2 mld zł, z czego 4,3 mld zł to tegoroczne wydatki budżetu, 0,6 mld zł to przyszłoroczne wydatki, a reszta to środki płynnościowe (w tym gwarancje). W skład pakietu wchodzą:

- Rozszerzenie gwarancji de minimis do 80% kwoty kredytu (maks. 3,5 mln zł kredytu). Fundusz gwarancji kredytowych BGK ma zostać zwiększony o 1,1 mld zł, co pozwoli wygenerować do 50 mld zł gwarancji (w razie potrzeby dofinansowanie funduszu wzrośnie);

- Dopłaty do odsetek (z BGK: koszt 0,5 md zł);

- Stworzenie funduszu restrukturyzacyjnego w BGK (2 mld zł);

- Polski Fundusz Rozwoju ma wygospodarować 6 mld zł na podwyższanie kapitału w firmach;

- Agencja Rozwoju przemysłu ma otrzymać 1,7 mld zł na dofinansowanie płatności leasingowych firm transportowych z tytułu leasingu operacyjnego (do 3 miesięcy);

- Pożyczki z funduszu pracy dla mikrofirm (5 tys. zł, koszt: 1,2 mld zł);

- Odroczenie lub rozłożenie na raty składek na ZUS bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej (na wniosek płatnika);

- Wydłużenie terminów w przetargach publicznych;

- Wydłużenie spłaty bankowych kredytów obrotowych (wolumen to 150 mld zł), w tym zmiana zasad oceny zdolności kredytowej uwzględniająca jej stan na koniec 2019;

- Przejmowanie przez KUKE wypowiadanych umów ubezpieczeniowych;

- Wydłużenie czasu na zwrot środków klientom dla firm z branży turystycznej (z 30 do 180 dni);

- Możliwość zaliczenia tegorocznej straty przez korektę CIT za 2019 (0,6 mld zł kosztu w 2021);

- Wprowadzenie usług doradczych dla firm;

- Opóźnienie wejścia w życie JPK, PPK, bazy danych o odpadach;

- Wakacje kredytowe ogłoszone przez Związek Banków Polskich i wprowadzane przez banki.

Filar III - ochrona zdrowia

Koszty w tym obszarze mają wynieść 7,5 mld zł i będą pokryte z budżetu.

Działania obejmą w pierwszej kolejności finansowanie działań związanych z walką z epidemią (6 mld zł), w tym zakup sprzętu, rozwój infolinii pacjenta, dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia, dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej, w tym telemedycyny (ok. 420 mln zł).

Filar IV - wzmocnienie systemu finansowego

Na ten obszar składa się szereg działań ogłoszonych przez NBP, RPP, KSF(M) oraz KNF. Kwota 70 mld obejmuje ok. 40 mld zł pochodzących z obniżenia rezerwy obowiązkowej (z 3,5% do 0,5%) oraz ok. 30 mld zł wpompowanych do banków przez NBP w ramach operacji repo. Nie obejmuje ona innych działań, np. skupu obligacji skarbowych przez NBP.

Filar V - program inwestycji publicznych

Rząd zapowiedział wprowadzenie stymulusu fiskalnego po przeminięciu epidemii, tak aby wspierać odbicie wzrostu gospodarczego. Na ten cel mają zostać przeznaczone środki w wysokości ok. 30 mld zł pozostające w gestii premiera. Nowe inwestycje mają obejmować wydatki na infrastrukturę (drogi samorządowe), szkoły, szpitale, transformację energetyczną, cyfryzację, ochronę środowiska, biotechnologię i farmację.

Oprócz pakietu rząd wprowadzi również szereg działań wspierających gospodarkę, m.in. automatyczne odnowienie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców i przedłużenie badań medycyny pracy,

uelastycznienie zakazu handlu w niedzielę poprzez dopuszczenie możliwości rozładowywania towaru (bez wpuszczania klientów), przedłużenie terminów egzekucyjnych i sądowych, czy wsparcie twórców i artystów.

W sumie (razem ze środkami uwolnionymi przez NBP) wartość pakietu to 212 mld zł, czyli ok. 9,2% PKB – szacuje PKO BO. Z tego bezpośrednie wydatki sektora finansów publicznych obejmą ok. 2,9% PKB. Premier zapowiedział, że rząd przygotuje pakiet specustaw w tym tygodniu i przedłoży go na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Plan ma podlegać ciągłej ewaluacji i dostosowaniom ze względu na nieprzewidywalny charakter pandemii.

Praca
Wiemy, jaka jest praca marzeń Polaka
Gaz
Trop do wybuchów na Nord Stream prowadzi na Ukrainę i warszawskie Powiśle
Technologie
Chiny stworzą superodpornych żołnierzy. Przerażające manipulacje genami
Biznes
NGO ufamy, choć nie zawsze znamy
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Biznes
Dyplomatyczne wypowiedzenie wojny: niemieccy urzędnicy opuszczają Rosję
Biznes
Bez zachodnich kamer nie ma rosyjskiego filmu. Sankcje zablokowały studia filmowe