W drugiej edycji przyznano honorowe dyplomy za działalność prewencyjną podczas likwidacji ściany w niebezpiecznych warunkach. Zarząd Fundacji im. W. Cybulskiego w porozumieniu z kierownictwem Wyższego Urzędu Górniczego Dyplom Honorowy "Dzielny Górnik" przyznał wyróżnienia Damianowi Kołodziejowi (sztygar oddziałowy, pracuje w Halembie-Wirku 17 lat), Markowi Zakrzewskiemu (górnik przodowy, w tej kopalni od 16 lat), Grzegorzowi Kondkowi (w Halembie od 27 lat), Antoniemu Olbrysiowi (górnik przodowy, w Halembie-Wirku od 23 lat), i Ireneuszowi Ciszkowi (górnik przodowy, w tej kopalni od 26 lat).

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej i Wojciech Magiera, wiceprezes WUG.