Przychody wzrosły o 17 proc. A EBITDA w wysokości 82 mln euro wzrosła o 42 proc. Zysk netto wyniósł 3 mln euro wobec 14 mln euro straty w I kw. 2010 r. (ale w IV kw. 2010 r, zysk netto wynosił 70 mln euro).

Silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 119 milionów euro, wzrosły o 342 proc. Zadłużenie netto zmniejszone o 4 proc. do 307 milionów euro. W I kw. Tego roku NWR, właściciel czeskich kopalń OKD wyprodukował 2,58 mln ton węgla, sprzedaż wyniosła 2,64 mln ton. Spółka wyprodukowała też 0,2 mln ton koksu (sprzedaż 0,18 mln ton). Średnie ceny dla węgla koksującego i koksu na II kwartał 2011 r. ustalono odpowiednio na 215 euro za tonę i 400 euro za tonę. Spółka jest już zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, w czerwcu zapowiada wejście w skład londyńskiego indeksu FTSE. Skorygowany zysk na akcję serii A wyniósł w I kw. 0,01 euro (w I kw. 2010 r. strata 0,06 euro, w IV kw. 2010 r. zysk 0,86 euro).

Koszty spółki wzrosły o 12 proc. - Wyniki za pierwsze trzy miesiące tego roku wskazują na znaczną poprawę w stosunku rocznym, zwłaszcza pod względem przychodów, z powodu poprawy sytuacji na rynku oraz wzrostu cen węgla i koksu – mówi Mike Salamon, prezes NWR cytowany w komunikacie spółki. - Tak, jak poprzednio ogłaszano, oczekujemy, że wydobędziemy 11 mln ton węgla i wyprodukujemy 800 tys. ton koksu w tym roku i jesteśmy na dobrej drodze do wykonania tego zamiaru. Dalej oczekujemy wzrostu produkcji węgla koksującego pod koniec 2011 r. z możliwością powrotu do udziału węgla koksującego i węgla energetycznego w stosunku 60/40 w asortymencie sprzedażowym w 2012 r. Nasze orientacyjne prognozy kosztów na rok 2011 również pozostają bez zmian. Wzrost jednostkowych gotówkowych kosztów wydobycia szacuje się na około 10 proc., a spadek jednostkowego kosztu konwersji koksu na około 15 proc. przy stałej podstawie walutowej, w porównaniu do roku 2010 – dodaje. Spółka podtrzymuje też plany inwestycyjne w Polsce – trwa realizacja projektu Dębieńsko (budowa kopalni na miejscu nieczynnego zakładu).