W swoim oświadczeniu „WPR przed 2020", Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa UE oświadczyła, że „istnieje potrzeba zachowania potencjału produkcyjnego UE w dziedzinie żywności, również w celu stworzenia długotrwałego bezpieczeństwa żywnościowego (BŻ) dla obywateli Europy". Pociąga to za sobą pytania: po pierwsze, w jakim stopniu BŻ w UE jest obecnie zagrożone? Po drugie, jakie są konkretne zagrożenia i jakie instrumenty są odpowiednie, by im przeciwdziałać?

Odpowiedzi m.in. na te pytania poszukają w Krynicy uczestnicy panelu „Bezpieczeństwo żywnościowe – wyzwanie dla XXI wieku". W dyskusji wezmą udział: Gabriela Dragan, dyrektor generalna, Instytut Europejski w Rumunii, Zsolt Feldman, zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier, Achim Irimescu, sekretarz stanu w rumuńskim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Vigilijus Jukna, minister rolnictwa Litwy, Magnus Kindbom, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Kancelaria Premiera Szwecji oraz Dejan Krnjaić, sekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Serbii.     —

www.forum-ekonomiczne.pl