Na koniec listopada 2015 r., 8 na 10 mikroprzedsiębiorców korzystających z kredytowania firmowego posiadało też kredyt jako osoba prywatna. 48 proc. ich łącznego zadłużenia wynikało z zadłużenia firmowego, a 52 proc. to zadłużenie zaciągnięte jako osoby prywatne – podaje BIK.

Aktualnie w bazie BIK Przedsiębiorca znajdują się informacje o historii kredytowej łącznie 785,5 tys. firm, w tym o ponad 382 tys. mikroprzedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Liczba aktywnych mikroprzedsiębiorców wynosi w Polsce około 2 mln. Łączne zadłużenie mikroprzedsiębiorców zarówno firmowe, jak i prywatne szacuje się na 83,1 mld zł. – Wśród mikroprzedsiębiorców obserwujemy zjawisko wzajemnego przenikania się finansowania prywatnego z firmowym. Należy uznać to za cechę charakterystyczną dla sposobu myślenia polskich mikroprzedsiębiorców o finansowaniu swojej działalności biznesowej. Analizując zatem dane dotyczące poziomu korzystania z finansowania bankowego należy pamiętać, by nie analizować tylko ich zadłużenia firmowego – zauważa prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK.

Analizując zadłużenie mikroprzedsiębiorców jako osób prywatnych, można je również porównać do zadłużenia osób prywatnych niebędących przedsiębiorcami. Mikroprzedsiębiorcy jako osoby prywatne stanowili na koniec listopada 2015 r. 2,5 proc. wszystkich kredytobiorców prywatnych a ich udział w łącznym zadłużeniu osób prywatnych wynosił 7,2 proc. Stąd wniosek, że mikroprzedsiębiorcy średnio jako osoby prywatne są 3-krotnie bardziej zadłużeni niż osoby prywatne nie będące przedsiębiorcami. Średnie zadłużenie per capita mikroprzedsiębiorcy jako osoby prywatnej wynosi 102,45 tys. zł przy 34,2 tys. zł osoby prywatnej, która nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. – Ciekawa jest również produktowa struktura zadłużenia posiadanego przez mikroprzedsiębiorców jako osoby prywatnej. Udział w wartości łącznego zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych mikroprzedsiębiorców wynosi 6,8 proc., a konsumpcyjnych – 7,4 proc. – zauważa prof. Waldemar Rogowski.