Materiał powstał we współpracy z PKN Orlen

PKN Orlen ogłosił niedawno strategię rozwoju do 2030 r. Bardzo ważne miejsce zajmują w niej projekty związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym.

Tak więc wśród filarów strategii ORLEN2030 znalazła się energetyka odnawialna. Koncern będzie także inwestował w rozwój paliw alternatywnych opartych na nowych technologiach, trendach środowiskowych i konsumenckich. Realizacja tej strategii wpisuje się w długofalowy cel osiągnięcia przez PKN Orlen neutralności emisyjnej w 2050 r.

Redukcja emisji

Zgodnie z nową strategią firma zredukuje emisje CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. w obszarze energetyki. Oprócz pozytywnych skutków dla klimatu realizowane inwestycje będą miały także wymierny efekt finansowy.

Wdrażanie założeń strategii ORLEN2030 przyniesie dwuipółkrotny wzrost wyniku EBITDA, do ok. 26 mld zł w 2030 r. Segmenty energetyki, petrochemii oraz rafinerii będą generowały po ok. 7 mld zł zysku EBITDA, segment detaliczny ok. 5 mld zł, natomiast segment wydobycia ok. 1 mld zł.

Aby zrealizować wszystkie cele wskazane w strategii, do 2030 r. Grupa Orlen przeznaczy na inwestycje łącznie 140 mld zł.

Energetyka w centrum uwagi

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy Orlen w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie na odnawialnych źródłach energii, w tym morskiej energetyce wiatrowej, i wspierana mocami gazowymi.

Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 22 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

Budowa farmy wiatrowej na Bałtyku jest jedną z kluczowych inwestycji przybliżających Grupę Orlen do strategicznego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Do 2030 r. koncern zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią mu m.in. redukcję oddziaływania na środowisko. Inwestycje w zieloną energię tworzą również pozycję Orlenu jako lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Moc ze słońca

Grupa Orlen rozwija również projekty dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Rozpoczęło się już postępowanie przetargowe na budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej przy CCGT Włocławek o mocy 2 MW. Ponadto uruchomiony został Program Rozwoju Fotowoltaiki. W ramach pierwszego etapu przygotowywana jest dokumentacja dla sześciu projektów, a w rozpoznaniu jest kilka kolejnych lokalizacji.

Z kolei w Grupie Energa – której właścicielem w I półroczu 2020 r. został PKN Orlen – działają dwie farmy fotowoltaiczne: Czernikowo o mocy 3,77 MW (największa tego typu instalacja w Polsce) i Delta o mocy 1,63 MW. Przygotowywane są też projekty kolejnych farm, które miałyby być realizowane w najbliższych latach.

Warto przypomnieć, że w obszarze fotowoltaiki koncern od 2016 r. pilotażowo inwestuje w instalacje na stacjach Orlen. Dotąd uruchomionych zostało 11 instalacji o łącznej mocy 180 kWp. Przygotowywane jest uruchomienie kolejnych 30 instalacji fotowoltaicznych na stacjach, z łączną mocą wytwórczą na poziomie 900 kWp.

Grupa Orlen inwestuje w fotowoltaikę nie tylko na stacjach. Mikroinstalację o mocy niemal 50 kWp, największą w całej grupie, zainstalowano w Płocku na budynku Orlen Projekt.

Grupa Orlen zwiększy również z 1,1 GW do 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. W perspektywie 2030 r. do 20 proc. gazu wykorzystywanego przez grupę będzie pochodziło z własnych zasobów koncernu. Koncern będzie również wdrażał pilotażowe magazyny energii.

W stronę paliw alternatywnych

W celu dywersyfikacji działalności biznesowej PKN Orlen stale zwiększa dostępność paliw alternatywnych na swoich stacjach. Plany do roku 2030 zakładają więc m.in. rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.

Wodór to paliwo bezpieczne i przyjazne środowisku. Pozyskiwany jest m.in. z gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii, ale można go pozyskać także z biomasy. Po oczyszczeniu może być stosowany w pojazdach elektrycznych, stanowiąc w niedalekiej przyszłości alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych i baterii litowo-jonowych, szczególnie w transporcie publicznym. Dlatego do połowy 2022 r. PKN Orlen zbuduje we Włocławku hub wodorowy.

Będzie on istotnym elementem wspierającym realizację strategii neutralności emisyjnej koncernu w obszarze paliw alternatywnych. Inwestycje w infrastrukturę dla transportu opartego na paliwie wodorowym wpisują się także w europejską strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiadają na unijne cele środowiskowe zakładające, że do 2030 r. branża transportowa zminimalizuje emisje gazów cieplarnianych do atmosfery o 30 proc. w porównaniu z wartościami z 2005 r. Obok elektromobilności i biopaliw II generacji to właśnie wodór jest wymieniany jako paliwo przyszłości, które może pomóc w realizacji europejskich celów środowiskowych.

W połowie września rozpoczął się proces wyboru wykonawcy hubu. W ramach inwestycji powstanie instalacja produkująca wodór w jakości paliwa transportowego, infrastruktura logistyczna, a także stacje tankowania. Początkowo moce produkcyjne hubu będą wynosiły ok. 170 kg na godzinę, jednak modułowa konstrukcja instalacji pozwoli na elastyczne zwiększanie produkcji wraz ze wzrostem popytu. Docelowo będzie ona mogła wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę.

Na pierwszym etapie dystrybucji paliwo będzie przeznaczone przede wszystkim dla transportu publicznego i towarowego. Koncern podpisał już w tej sprawie kilka porozumień. I tak pod koniec maja list intencyjny podpisany został z Krakowem. Dokument dotyczy współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego w mieście oraz zasilanych wodorem pojazdów używanych do wykonywania zadań własnych gminy. Przewiduje m.in. działania związane z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury oraz logistyki dostaw, w tym zorganizowanie miejsc tankowania autobusów zasilanych wodorem.

Na początku roku podobne porozumienie PKN Orlen zawarł z Płockiem. Jego efektem ma być stworzenie w mieście infrastruktury tankowania wodoru przeznaczonej dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz usług publicznych. A w październiku ubiegłego roku podobny dokument PKN Orlen podpisał z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Z kolei list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu towarowego PKN Orlen podpisał z Pesą Bydgoszcz. Projekt ma na celu opracowanie pojazdu szynowego zasilanego wodorem.

Wraz z rozwojem rynku paliwo wodorowe trafi także do samochodów osobowych i autobusów dalekobieżnych. W długiej perspektywie koncern zakłada dostawy wodoru na potrzeby statków i promów oraz do zastosowań stacjonarnych, jak ogrzewnictwo itp. Planowana jest również możliwość sprzedaży wodoru podmiotom trzecim, które wprowadzą go na inne rynki zbytu, np. do przemysłu spożywczego czy metalurgicznego.

Oprócz hubu wodorowego we Włocławku i podobnej inwestycji planowanej w Płocku koncern rozwija również technologie wodorowe w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini. Rozpoczęcie produkcji wodoru w jakości paliwa transportowego planowane jest tam w 2021 r.

Warto przypomnieć, że kierowcy samochodów osobowych już mogą tankować wodór na dwóch stacjach Grupy Orlen w Niemczech. Natomiast w przyszłym roku taka możliwość pojawi się również na stacjach w Czechach. Chodzi o obiekty pod marką Benzina w Pradze i Litvinowie. W planach jest także otwarcie kolejnych stacji wodorowych – w Brnie, Pilźnie i Pradze, na autostradzie D10. Dodatkowo na 43 obiektach w Czechach można także tankować CNG.

Kierunek: elektromobilność

Ważne miejsce na liście inwestycji płockiego koncernu zajmuje rozwój elektromobilności. Koncern przewiduje budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych.

Od początku 2020 r. koncern przyłączył do sieci 28 szybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dzięki temu w sieci PKN Orlen funkcjonuje obecnie 67 stacji szybkiego ładowania o mocy 50 i 100 kW, a kolejne 83 powinny zostać oddane do użytku do końca 2021 r.

Stacje te są zlokalizowane głównie przy stacjach paliw Orlen, wzdłuż najważniejszych tras komunikacyjnych. Wyposażone są w złącza DC, tj. CHAdeMO, CCS, a także AC Typ 2, obsługujące wszystkie typy samochodów elektrycznych dostępnych na świecie. W całej Grupie Orlen w Polsce i za granicą funkcjonuje już niemal 150 takich stacji.

Aby ułatwić klientom korzystanie z sieci ładowarek, koncern uruchomił ostatnio aplikację Orlen Charge. Umożliwia ona znalezienie w szybki i wygodny sposób najbliższej stacji ładowania, sprawdzenie, które złącza są aktualnie dostępne na danej ładowarce, oraz mocy dostępnych na złączu, rozpoczęcie i zakończenie sesji ładowania w dowolnym momencie i miejscu czy sprawdzenie poziomu naładowania na złączach DC oraz mocy, z jaką ładuje się pojazd. Użytkownik ma również możliwość szybkiej komunikacji z infolinią Orlen 24/7 w razie problemu z ładowarką, sprawdzenia historii swoich sesji ładowania oraz udogodnień znajdujących się w pobliżu stacji ładowania firmy.

Zrównoważone finansowanie strategicznych projektów

W ostatnich dniach PKN Orlen wyemitował 10 tys. obligacji o łącznej wartości 1 mld zł. Ich szczególną cechą jest to, że wysokość marży w kolejnych okresach odsetkowych uzależniona będzie od ratingu ESG, nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited.

Jest to pierwsza w Europie Środkowej emisja obligacji korporacyjnych powiązana z ratingiem ESG, a zatem z oceną zaangażowania firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł – ponad dwa razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji. Pozyskane z emisji środki umożliwią PKN Orlen m.in. realizację bieżących projektów inwestycyjnych, wpisujących się w strategię osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.