INNOCHEM to jeden z prowadzonych przez NCBR programów, które mają wzmocnić innowacyjność kluczowych sektorów gospodarki. INNOCHEM jest jednocześnie pierwszym w historii prowadzonym na skalę kilkuset milionów PLN programem związanym z dofinansowaniem innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym.

"Innowacyjność jest nierozłącznym elementem funkcjonowania branży chemicznej. Mechanizmy wsparcia innowacyjności takie jak INNOCHEM istotnie wpływają na poprawę poziomu konkurencyjności nie tylko branży chemicznej, ale także sektorów powiązanych, a w efekcie całej gospodarki Polski. I Konkurs w Programie INNOCHEM przyniósł duże zainteresowanie przedsiębiorstw chemicznych, a także wysokie oceny niezależnych ekspertów dla szeregu projektów innowacyjnych. To dobra prognoza dla II Konkursu" - mówi dr Zieliński, podkreślając, że w pilotażowym naborze wniosków eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendowali do dofinansowania 31 projektów z 49 zgłoszonych.

"Sektor chemiczny należy do jednej z najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej gospodarki, a dzięki wsparciu z Programu INNOCHEM polskie przedsiębiorstwa chemiczne mają szansę szybciej uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną w oparciu o efekty prac B+R. Wierzę, że podjęta przez PIPC inicjatywa stanie się krokiem milowym w rozwoju polskiego sektora chemicznego" - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski w II Konkursie w ramach INNOCHEM-u będą przyjmowane od 1 marca do 28 kwietnia br. Alokacja środków w II Konkursie wyniesie 180 mln PLN. To o 60 mln PLN więcej niż w pierwszym konkursie, prowadzonym w 2016 r.

Więcej informacji nt. Programu INNOCHEM znajduje się na stronach internetowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl) oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (www.pipc.org.pl).