CZG, który jest producentem CZ (Ceska Zbrojovka), Dan Wesson i Brno Rifles, działa już dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych i buduje fabrykę w Little Rock w Arkansas.

Czeski koncern zbrojeniowy ma objąć 100 proc. udziałów w Colt Holding, spółce matce Colt's Manufacturing oraz kanadyjskiej spółce zależnej za gotówkę a także za 1,099 mln nowo wyemitowanych akcji CZG. Jeśli uda się zrealizować cele dotyczące EBITDA w latach 2021-23 Czesi wyemitują dodatkowe 1,099 mln walorów CZG.

Analitycy szacują, ze po połączeniu koncern będzie miał przychody przekraczające 500 mln dolarów.

Założony 175 lat temu Colt Holding Company w 2016 r. zakończył proces wyjścia ze stanu bankructwa.

Wartość przychodów CZG w okresie pierwszych 9 miesięcy 2020 r. wzrosła o 10 proc. do 5,0 mld koron czeskich. W sumie czeski koncern zbrojeniowy zatrudnia 1650 osób w Czechach, Niemczech oraz USA.