Umowę o wzmocnieniu współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza podpisali również minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk wraz z sekretarz stanu ds. morza w Ministerstwie Morza, Transportu i Infrastruktury Chorwacji.

Prezydent: polsko-chorwackie porozumienia umożliwią stworzenie korytarza gazowego

Mam nadzieję, że podpisane porozumienia umożliwią stworzenie korytarza gazowego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatykiem - powiedział prezydent Andrzej Duda po podpisaniu pięciu umów polsko-chorwackich realizujących koncepcję Trójmorza.

Na wspólnej konferencji z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović Duda podziękował jej za współorganizację i współprowadzenie "niezwykle ważnego spotkania", jakim - jego zdaniem - był czwartkowy II szczyt państw Inicjatywy Trójmorza w Warszawie oraz pozostałym prezydentom państw Europy Środkowej za obecność i udział w dyskusjach towarzyszących szczytowi.

Podkreślił, że podstawowym założeniem współpracy w ramach Trójmorza jest "rozwój infrastruktury i budowa energetycznego w naszej części Europy".

Andrzej Duda wyraził też wdzięczność prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za to, że "wziął jako gość udział w naszym spotkaniu".

W szczególności podziękował Donaldowi Trumpowi za słowa o otwarciu na współdziałanie z regionem Trójmorza "jeżeli chodzi chociażby o kwestię dostaw gazu LNG do naszych terminali".

"Terminal w Świnoujściu jest oczywiście gotowy i on już przyjął pierwszą partię gazu ze Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wkrótce powstanie terminal chorwacki na wyspie Krk, i że w ten sposób, także dzięki temu porozumieniu, które przed chwilą zostało podpisane pomiędzy operatorami polskim i chorwackim, będzie możliwe rzeczywiście stworzenie tego korytarza energetycznego, gazowego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatykiem, o którym już tyle razy mówiliśmy. To jest, proszę państwa, właśnie ten konkret" - dodał polski prezydent.

Rozwój infrastruktury

Rozwój infrastruktury w naszej części Europy ma się przyczynić do ujednolicenia rozwoju krajów Trójmorza oraz przybliżyć poziom naszego rozwoju do tego jaki jest w Europie Zachodniej - podkreślił Andrzej Duda.

- Abyśmy wykorzystali także w sposób optymalny fundusze w ramach polityki spójności realizowanej przez UE. Żebyśmy w ten sposób, rozwijając nasze kraje, zwiększyli konkurencyjność UE, jako tego bytu, który w znakomitej części Europy jest jednakowo rozwinięty, w którym jest jak najbardziej zbliżony poziom zamożności przeciętnego obywatela; gdzie sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest mniej więcej równa - mówił polski prezydent.

Prezydent Chorwacji: połączenie gazowe z Polską to niezależność energetyczna

Nie ma mowy o konkurencyjności terminali LNG w Polsce i Chorwacji, ale o ich komplementarności - oświadczyła prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović. Według niej celem połączenia gazowego z Polską jest niezależność energetyczna regionu.

"Nie ma tu mowy o konkurencyjności dwóch terminali, ale o komplementarności" - powiedziała pytana o charakter współpracy pomiędzy działającym już dziś terminalem w Świnoujściu a realizowanym terminalem na wyspie Krk. Według niej połączenie obu terminali ma na celu osiągnięcie niezależności energetycznej regionu.

Prezydent Chorwacji podczas dyskusji na Global Forum w Warszawie wyraziła przekonanie, że w czwartek podczas szczytu Trójmorza ta inicjatywa zdobyła "międzynarodowe uznanie". Jak mówiła, Trójmorze ma na celu nadrobienie zaległości w połączeniach infrastrukturalnych na osi północ południe, by możliwa stała się współpraca gospodarcza pomiędzy na przykład Chorwacją a Polską i krajami bałtyckimi. Zwróciła uwagę, że przez ostatnie ćwierć wieku pracowano przede wszystkim na rzecz rozwoju sieci połączeń na osi wschód zachód.

Biorący udział w dyskusji prezydent Bułgarii Rumen Radew ocenił, że Trójmorze zdobyło uznanie, ponieważ wytyczyło jasne cele rozwoju dla regionu. "To duże osiągnięcie, ale teraz nadchodzi kolejny etap i wyzwanie dotyczące tego, jak wdrożyć wizję w życie" - powiedział. Jak mówił Radew, liczba projektów znacząco przewyższa środki finansowe, jakimi region dysponuje. Jako jedno ze źródeł finansowania projektów wskazał fundusze unijne.

Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid zwróciła uwagę, że estońska gospodarka jest w pełni zintegrowana ze szwedzką i fińską. "Nasza droga do rynków europejskich wiedzie przez Szwecję i Finlandię, ale zawsze dobrze jest poszerzać horyzonty i próbować współpracy w innych kierunkach" - powiedziała. Podkreśliła znaczenie polityków we wskazywaniu potencjalnych kierunków dla biznesu. Kaljulaid uważa, że nowe kierunki dadzą dodatkową szansę estońskim firmom.

Warszawski szczyt Trójmorza

W ramach Trójmorza współpracuje ze sobą 12 państw położonych w regionie pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem a Morzem Czarnym. To wspólna inicjatywa Polski i Chorwacji mająca na celu głównie pogłębienie współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej.

Spotkanie w Warszawie było drugim szczytem państw Trójmorza. Pierwsze odbyło się w sierpniu zeszłego roku w Dubrowniku. Wówczas reprezentanci 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej przyjęli deklarację, w której wskazali cele współpracy. W dokumencie wyrażono przekonanie, że dzięki poszerzeniu współpracy w dziedzinie energii, transportu, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki Europa Środkowa i Wschodnia stanie się bardziej bezpieczna i bardziej konkurencyjna oraz przyczyni się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej jako całości.