"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym XXII edycji Dorocznej Konferencji Audytingu

Jak dbać o interes publiczny oraz jak zbudować odporność na presję ze strony interesariuszy i zachować niezależność w formułowaniu opinii? – to między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć eksperci podczas XXII edycji Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Branża z trwającej pandemii wychodzi obronną ręką, ale nadal stoi przed nią dużo wyzwań. Podczas konferencji dyskutowano o roli biegłych rewidentów w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i przyczynach obserwowanego od kilku lat istotnego spadku liczby biegłych rewidentów i firm audytorskich, a także o tym, jak zatrzymać ten niekorzystny trend. Jest on mocno widoczny: jeszcze pięć lat temu biegłych rewidentów było w Polsce 6987, a na koniec zeszłego roku – 5454. Natomiast liczba osób wykonujących zawód spadła z 3195 do 2846 (obecnie w rejestrze jest ich 2760). Z kolei firm audytorskich w 2016 r. było 1613, a teraz na liście prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego są 1382.

Wyzwaniem dla branży jest duża liczba zmian legislacyjnych, dodatkowych obowiązków oraz surowe sankcje. Wsparciem dla audytorów jest samorząd zawodowy. O jego roli dyskutowano podczas panelu moderowanego przez Barbarę Misterską-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W trakcie konferencji przeprowadzono interaktywne ankiety online, w których przedstawiciele branży wskazywali preferowane przez nich formy wsparcia przez samorząd.

– Wszystkie te głosy są dla nas bardzo ważne. Widzimy, że jest duże zapotrzebowanie na wsparcie dotyczące praktycznych warsztatowych szkoleń i promowania dobrych praktyk – mówiła prezes KRBR.

Podczas konferencji omawiano też temat współpracy biegłego rewidenta z radami nadzorczymi oraz zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości. Zmiany spowodowane pandemią sprawiły, że w sektorze audytu gros prac jest wykonywanych zdalnie, a to przekłada się na większą podatność na ataki hakerskie. Mariusz Kalita, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, omówił podczas konferencji współczesne zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorstw oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy zdalnej. Jak pokazuje praktyka, najczęściej przyczyną naruszenia bezpieczeństwa informacji są niefrasobliwi lub nieświadomi pracownicy, a dalej przestarzałe mechanizmy bezpieczeństwa.

– Sytuacja się poprawia, ale nadal jeszcze jest dużo do zrobienia – ocenił Kalita.

Doroczna Konferencja Audytingu odbyła się 13–14 października w formule online. W sesjach plenarnych udział wzięli przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów, nadzorcy, przedstawiciele regulatora, ekonomiści oraz eksperci branżowi. „Rzeczpospolita" była patronem medialnym wydarzenia.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym XXII edycji Dorocznej Konferencji Audytingu