Na 550 gigawatogodzin energii wykorzystywanych przez grupę w 2025 r. co najmniej 60 proc. pochodzić ma ze źródeł odnawialnych – obiecuje telekomunikacyjna firma. Realizacji tego celu służy kolejne zamówienie na zieloną energię.

Ambitny cel

Orange Polska, jako operator telekomunikacyjny odpowiedzialny społecznie, w strategii klimatycznej postawił sobie bardzo ambitny cel. Chce, aby do 2025 roku co najmniej 60 proc. energii elektrycznej, którą zużywa, pochodziło ze źródeł odnawialnych. W firmie uważa się, że to znacząco przyspieszy redukcję wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) i zbliży ją do tego, by w 2040 roku – dziesięć lat wcześniej niż wymaga Unia Europejska – była neutralna dla klimatu.

Neutralność klimatyczna to z kolei wymóg, który przed przedsiębiorstwami stawiają współcześnie świadomi konsumenci i rządzący.

– W Polsce ponad 70 proc. energii pochodzi z węgla, a telekomunikacja to działalność energochłonna. Dlatego nasz priorytet redukcji emisji to właśnie energia, odpowiadająca za ogromną większość (ponad 90 proc.) naszych emisji własnych. Po pierwsze, optymalizujemy wolumen. Po drugie, w ramach długoterminowych umów zakupowych (tzw. PPA – od ang. power purchase agreement – red.) zdecydowanie zwiększamy udział źródeł odnawialnych w naszym zużyciu – mówi Jacek Hutyra, doradca ds. strategii klimatycznej Orange Polska.

Już teraz część konsumowanej przez Orange Polska energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł (OZE). I część ta stale rośnie.

Pierwsze zmiany w grupie zaczęły się dziesięć lat temu. Orange Polska w latach 2011–2014 testował pierwsze instalacje fotowoltaiczne, a w 2018 roku powstały pierwsze pilotażowe instalacje na obiektach technicznych. Obecnie firma realizuje projekt o nazwie Green Data Center, którego celem jest zbudowanie instalacji fotowoltaicznych w dwóch centrach przetwarzania danych w Łodzi i Psarach o łącznej mocy 900 kWp.

Oprócz tego równolegle prowadzone jest postępowanie zakupowe (rozstrzygnięcie planowane jest jeszcze w tym roku) na budowę fotowoltaiki o mocy 500 kWp na terenie Warsaw Data Hub w Łazach oraz na budowę ponad 450 instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 1300 kWp w sieci mobilnej operatora. Sama budowa tych instalacji planowana jest na 2022 r.

Energia z wiatru

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W 2020 r. Orange, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce, zawarł umowę PPA z WPD Polska na dostawę zielonej energii pochodzącej bezpośrednio od jej producenta.

Specjalnie na potrzeby spółki powstały dwie farmy wiatrowe o sumarycznej mocy 15 MW: w Jarocinie i Krotoszynie. Ruszyły w czerwcu, a produkowana w nich energia pokrywa ok. 9 proc. zapotrzebowania spółki na energię elektryczną (czyli ok. 50 GWh).

O tyle samo redukuje ona emisję gazów cieplarnianych przez spółkę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że umowa Orange z WPD jest jedną z zaledwie kilkunastu umów typu PPA zawartych w Polsce, o których wiadomo na rynku.

Energia wyprodukowana przez farmy wiatrowe pozwoli przesłać użytkownikom komórek 265 petabajtów danych – szacuje telekom. Podkreśla też, że to pierwsza na polskim rynku umowa, w której stronami są bezpośrednio producent i ostateczny odbiorca zielonej energii, a energia jest dostarczana bezpośrednio do wielu rozproszonych punktów. Prąd płynie do 18 tys. obiektów w infrastrukturze Orange, takich jak stacje bazowe telefonii mobilnej czy szafy dostępowe na ulicach miast.

Dzięki inwestycji zrealizowanej przez firmę WPD i zasilaniu energią odnawialną ze zbudowanych na potrzeby Orange farm wiatrowych w Wielkopolsce aplikacja Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną klimatycznie.

Jak wyliczył telekom, w Orange Flex ponad 95 proc. miesięcznego śladu węglowego związane było z zużyciem energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia usług. Od czerwca całość tej energii pochodzi ze wspomnianych nowych, odnawialnych źródeł. Pozostałe kilka procent zostało skompensowane udziałem w projekcie zalesiania zniszczonego terenu.

Kolejne zamówienia

Operator nie zwalnia tempa. Rozpisał kolejne postępowanie na zakup zielonej energii w modelu PPA. Spółka informuje, że otwarta jest na technologie: wiatrową onshore oraz fotowoltaikę. Natomiast wolumen zielonej energii kupowanej w ramach postępowania może sięgnąć aż około 300 GWh rocznie.

Przedstawiciele Orange Polska deklarują, że firma obserwuje rozwój technologii OZE, a w kolejnych latach przewiduje kolejne wdrożenia odnawialnych źródeł energii oraz budowę jej magazynów.

Inicjatywy Orange sprawiły, że w ciągu pięciu lat ilość energii potrzebnej do przesłania 1 gigabajta danych w sieci mobilnej operatora zmniejszyła się ośmiokrotnie.

Nie tylko sam telekom na tym korzysta, ale też jego klienci. Fotowoltaika od Orange Energia to czysta energia ze słońca, która znacząco obniża ślad węglowy generowany przez gospodarstwo domowe.

Oferta jest adresowana do każdego, bez względu na to, od jakiego sprzedawcy kupuje dziś energię. Korzystając z niej, klient może wykorzystać 100 proc. nadwyżki energii wyprodukowanej przez swoją instalację.

Artykuł powstał we współpracy z Orange Polska