Wczoraj resort klimatu poinformował o odwołaniu dotychczasowego dyrektora Andrzeja Koniecznego, pp tym jak wyszło na jaw, że dyrektor kupił od Lasów Państwowych dom z 95-proc. bonifikatą - pisze onet.pl

Na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego Lasy Państwowe został powołany Józef Kubica - obecny Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach.

Józef Kubica jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 roku. W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble leśnego wtajemniczenia. Najpierw jako stażysta w Nadleśnictwie Świerklaniec, od 1 stycznia 1980 r. pracował w Nadleśnictwie Brynek na stanowisku podleśniczego, by w 1987 roku otrzymać awans na leśniczego w tym samym nadleśnictwie. Od 1 marca 2017 r. rozpoczął ponownie pracę w Nadleśnictwie Świerklaniec na stanowisku inżyniera nadzoru.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny został odwołany z funkcji dyrektora generalnego LP w czwartek 8 kwietnia. Powołany na to stanowisko został 19 stycznia 2018 r. przez ówczesnego ministra środowiska Henryka Kowalczyka, wcześniej, od 19 listopada 2015 r. do 18 stycznia 2018 r., był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska; jako wiceminister środowiska był pełnomocnikiem ds. Puszczy Białowieskiej - przypomina onet.pl.