Niesłabnąca presja na wzrost kosztów powoduje, że wiele giełdowych firm ma problem z utrzymaniem rentowności.

– W ostatnim okresie zauważalny był dalszy wzrost kosztów pracy. Zakładam, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych kwartałach, chociaż jej siła oddziaływania nie będzie już tak odczuwalna. Ostatnio dochodzą do tego zwiększone koszty surowców w przypadku spółek przemysłowych i budowlanych oraz koszty energii (ceny prądu i gazu), gdzie trend wzrostowy może utrzymać się przynajmniej w średnim okresie – wskazuje Kamil Hajdamowicz zarządzający aktywami w Vienna Life. Zdaniem eksperta wpływ wzrostu kosztów operacyjnych będzie odczuwalny, ale nierównomiernie rozłożony na spółki i branże. W najlepszej sytuacji są firmy, które mogą przerzucić koszty na klientów w postaci podwyżek cen.

– Są branże, gdzie to niemożliwe, np. spółki budowlane. Na razie rosnące koszty udaje się deweloperom przerzucać na klientów – zauważa Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w DM PKO BP.

Więcej w „Parkiecie"