Tak jak cała branża piwna, w ubiegłym roku Żywiec odczuł skutki spowolnienia gospodarczego oraz podwyżki podatku akcyzowego. Łączna sprzedaż grupy kapitałowej zmniejszyła się o 8 proc., do 12,5 mln hl. Na rynku krajowym Żywiec sprzedał o 6,2 proc. piwa mniej niż w 2008 r.

Według szacunków w 2009 r. popyt na piwo skurczył się w Polsce o ok. 10 proc., do 32,25 mln hl. To wynik znacznie gorszy od tego, którego spodziewała się branża. Jej najczarniejsze scenariusze z początku ubiegłego roku zakładały, że sprzedaż piwa zmniejszy się w 2009 r. o 4 – 4,5 proc.

Lepsze wyniki od zanotowanych przez całą branżę pozwoliły Żywcowi umocnić się na pozycji wicelidera polskiego rynku piwa (wartego ok. 209 mld zł). Udziały rynkowe grupy zwiększyły się o 1,4 pkt. proc., do 35 proc.

W 2009 r. przychody netto ze sprzedaży grupy kapitałowej Żywiec spadły o 2,1 proc. i wyniosły niemal 3,73 mld zł. Zysk operacyjny producenta Warki i Żywca zmniejszył się o 25,4 proc., do ok. 431 mln zł. Z niemal 416 mln zł w 2008 r. do prawie 370 mln zł spadł natomiast jego wynik netto.

Zdaniem zarządu Żywca 2010 r. będzie kolejnym trudnym rokiem na rynku piwa. Oczekuje on jednak większej stabilizacji na rynkach finansowych. Według firmy Euromonitor International w 2010 r. wielkość sprzedaży piwa w Polsce może spaść o 4 proc. Jej wartość może się natomiast skurczyć o 5 proc.

Żywiec poinformował wczoraj, że jego zarząd zamierza wypłacić dywidendę za 2009 r. Propozycję przeznaczenia zysku przedstawi na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Sebastian Tołwiński, rzecznik Żywca, wyjaśnia, że decyzja w sprawie wysokości dywidendy jeszcze nie zapadła. Nie wiadomo także, kiedy odbędzie się walne zgromadzenie.

Jesienią 2009 r. Żywiec wypłacił zaliczkę na poczet dywidendy za ubiegły rok. Wyniosła ona 18 zł na walor. Z zysku za 2008 r. producent piwa przeznaczył na wypłatę dywidendy ok. 205 mln zł, czyli 20 zł na akcję.