Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB – ta trójka tworzy krajową czołówkę wydziałów kształcących na kierunkach ekonomicznych.

Dla WNE UW jest to kolejne zwycięstwo w rankingu „Rzeczpospolitej". Wydział był już liderem pierwszej edycji naszego zestawienia, w 2016 r., a w ubiegłym roku uplasował się na trzeciej pozycji. Zmiany metodologiczne wprowadzone w obecnej edycji rankingu sprawiły jednak, że jego wyniki trudno odnosić do tych z poprzednich lat, a w porównaniu z minionym rokiem na liście nastąpiły znaczące przetasowania.

 

Przeczytaj też wywiad z prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych UW Katarzyną Kopczewską: Uczymy rygoru myślenia i pokory.

 

Robert Gardzinski

Siła stołecznych uczelni

Najlepszy wydział ekonomiczny 2018 r. ma zdecydowaną przewagą nie tylko nad pozostałymi uczestnikami rankingu, ale też nad zdobywcami kolejnych miejsc na podium. Ponad 8 punktów dzieli WNE UW od zdobywcy drugiego miejsca, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Różnica między wiceliderem a trzecim w kolejności Wydziałem Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, która jest jedyną uczelnią niepubliczną na podium, wynosi już tylko nieco ponad 2 punkty.

W pierwszej dziesiątce naszego zestawienia największą reprezentację mają stołeczne uczelnie, na czele z Uniwersytetem Warszawskim. Wraz z WNE UW jest tam również Wydział Zarządzania, który przed rokiem otwierał ranking. W tym roku wydział, który z ponad 5,8 tys. studentów jest największym uczestnikiem zestawienia, uplasował się na szóstym miejscu. Zaraz za nim znalazł się Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kliknij w ilustrację z tabelą, żeby otworzyć ją w pełnym wymiarze w formacie PDF.

Zobacz też wyniki rankingu najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dwóch przedstawicieli mają też w pierwszej dziesiątce Kraków (poza wiceliderem rankingu w pierwszej dziesiątce jest też Wydział Zarządzania krakowskiej AGH) oraz Gdańsk. Ósmą lokatę zdobył Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a pierwszą dziesiątkę zamyka wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Jakość z politechniki

Rywalizacja o kolejne miejsca poza podium była w rankingu wydziałów bardzo wyrównana. O kolejności wz estawieniu decydowały w wielu przypadkach dziesiąte, a nawet setne punktu. Tylko 0,18 pkt dzieli np. od podium Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, który uzyskał drugi wynik w kategorii jakość nauczania.

Jej liderem jest WNE UW, który przyciąga na studia najwięcej olimpijczyków w stosunku do wszystkich przyjętych studentów, a kandydatów w roku akademickim 2017/2018 było tam prawie pięciokrotnie więcej niż miejsc. Z liczbą ok. 2000 studentów jest najmniejszym wydziałem na podium rankingu. (Najostrzejsza konkurencja o miejsce była na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej).

Lider tegorocznego zestawienia ma też wysoki wskaźnik dostępności doktorów i profesorów. Największą liczbą tych drugich w przeliczeniu na 1000 studentów może się pochwalić Wydział Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; który jednak z łączną punktacją uplasował się dopiero na 26. miejscu.

Co ciekawe, choć liderem jakości nauczania jest WNE UW, to w pierwszej piątce w tej kategorii dominują uczelnie techniczne – na drugim miejscu uplasował się Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, a kolejne pozycje zajmują: Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Wydział Zarządzania AGH oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Praca tuż po dyplomie

Wydziały uniwersyteckie dominują natomiast w pierwszej piątce pod względem potencjału naukowego. Najwięcej punktów zdobył w tej kategorii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Może się on pochwalić m.in. największą liczbą artykułów z list A, B i C opublikowanych w 2017 r. i liczbą wydawanych wtedy czasopism naukowych. Zwycięzca całego rankingu, WNE UW, zajął drugie miejsce w tej kategorii m.in. dzięki wysokiemu wskaźnikowi pozyskania w minionym roku środków ma projekty badawcze. W pierwszej trójce jest jeszcze Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, który minimalnie wyprzedza Wydział Zarządzania UW. Ten ostatni uplasował się na wysokiej, trzeciej pozycji w kategorii, która najwięcej ważyła na wyniku w całym zestawieniu – kariery absolwentów.

Zwycięstwo w tej kategorii pomogło zdobyć miejsce na podium Wydziałowi Nauk Stosowanych (WNS) Akademii WSB. Jest rekordzistą pod względem tempa, w jakim jego absolwenci wchodzą na rynek pracy. Znajdują zatrudnienie w niespełna trzy tygodnie. Wydział zajmuje też wysokie czwarte miejsce pod względem wysokości płac swoich absolwentów.

Studia blisko biznesu

W pierwszym roku pracy zarobki absolwentów WNS wynoszą 3,6 tys. zł brutto – to prawie 90 proc. średniego wynagrodzenia w powiatach, gdzie mieszkają. Co więcej, ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost ich płac. W szybkim znalezieniu pracy i osiągnięciu dobrych zarobków absolwentom WNS pomaga praktyczne podejście w kształceniu – w tym programy stażowe, liczne szkolenia zawodowe oraz studia w formule dualnej, które w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi są prowadzone na kierunkach logistyka i informatyka.

Jak podkreślają przedstawiciele Akademii WSB, te studia, w trakcie których część zajęć studenci odbywają w uczelni, a część u pracodawcy, cieszyły się dużym powodzeniem podczas tegorocznej rekrutacji. Podobnie jak dwie nowe praktyczne ścieżki kształcenia na filologii angielskiej i ekonomii, przygotowujące studentów do podjęcia pracy w centrach nowoczesnych usług dla biznesu (branży SSC/BPO).

Ekonomia popłaca

Najlepiej pod względem wysokości wynagrodzeń absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu wypadają jednak wydziały ekonomiczne warszawskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.

Liderem jest tutaj ponownie Wydział Nauk Ekonomicznych UW, którego absolwenci zarabiają w pierwszym roku po studiach prawie 4,4 tys. miesięcznie. Mają też najwyższe płace w relacji do średniej w miejscu swego zamieszkania (94 proc.).

Minimalnie niższe wynagrodzenia (4,3 tys. miesięcznie) uzyskują na starcie absolwenci Wydziału Zarządzania UW, którym wystarcza 1,3 miesiąca na znalezienie pierwszej pracy. W przypadku WNE UW trwa to nieco dłużej, bo 2,1 miesiąca.

Na trzecim miejscu pod względem zarobków swych absolwentów uplasował się Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Osoby, które go kończą, zarabiają na starcie 4 tys. zł i podejmują pracę w 2,2 miesiąca po uzyskaniu dyplomu. Na końcu listy płac absolwentów wydziałów ekonomicznych są osoby kończące Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, który (także z tego powodu) zamyka tegoroczny ranking. Ich wynagrodzenie w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu wynosi niespełna 2 tys. zł – połowę średniej płacy w ich miejscu zamieszkania.

Czołówka naszego zestawienia może się pochwalić nie tylko karierami i dobrymi zarobkami swoich absolwentów, ale także wysokim poziomem umiędzynarodowienia. Udział studentów oraz wykładowców z zagranicy – potwierdzający konkurencyjność uczelni – jest jednym z istotnych kryteriów oceny w międzynarodowych zestawieniach szkół biznesu.

W naszym rankingu wpływ umiędzynarodowienia na ostateczny wynik nie jest aż tak duży, lecz – szczególnie przy niewielkich różnicach punktowych – miał znaczenie.

Oferta dla cudzoziemca

Liderem w kategorii umiędzynarodowienie okazał się Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB, gdzie prawie jedna trzeci studentów na kierunkach ekonomicznych to cudzoziemcy pochodzący z 40 krajów świata.

W umiędzynarodowieniu studiów w Akademii WSB pomaga kilkanaście międzynarodowych projektów w partnerstwach z zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi i szkołami wyższymi, a także udział w programach wymiany młodzieży. Dzięki temu studenci uczelni mają obecnie do wyboru ponad 50 destynacji na całym świecie.

Duże umiędzynarodowienie jest też istotnym atutem kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Prawie co piąty z jego studentów to obcokrajowiec, co widać zresztą na warszawskim kampusie, gdzie sporą grupę stanowią m.in. studenci z Chin.

W czołówce umiędzynarodowienia jest również Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (15 proc. cudzoziemców wśród studentów kierunków ekonomicznych). Niewiele mniejszy, 12-proc. udział studentów z zagranicy ma wicelider rankingu Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (12 proc.), gdzie w nowym roku liczba cudzoziemców wzrosła do 800.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Zwycięzca rankingu funkcjonuje od 1953 r. i kształci obecnie około 2000 osób oraz 80 doktorantów. WNE UW prowadzi trzy kierunki: ekonomię, finanse, inwestycje i rachunkowość oraz informatykę i ekonometrię z wieloma specjalnościami – niektóre z nich w całości po angielsku. Na elitarne stacjonarne studia licencjackie, ogólne i ekonomiczno-matematyczne aplikowało w tym roku po ok. 13 osób na miejsce, a na ekonomiczno-menedżerskie blisko 20 osób na miejsce. WNE prowadzi rozpoznawalne na całym świecie studia – co piąty student to cudzoziemiec, co czwarta osoba studiuje w języku obcym, na programach magisterskich z zakresu Data Science, Quantitative Finance, International Economics czy licencjackim Finance and International Investment. Solidne wykształcenie wiążące teorię, analizy empiryczne, metody ilościowe oraz kompetencje językowe i miękkie można uzupełnić certyfikatami SAS, VBA, ACCA, stypendiami Erasmus+ lub podwójnym dyplomem z UW czy dobrych uczelni europejskich i chińskich. Dodatkowo studia doktoranckie, unikatowe studia podyplomowe, a także aktywne wsparcie Rady Pracodawców pozwalają WNE odpowiadać kompleksowo na potrzeby kształcenia płynące z rynku pracy dla ekspertów.

2. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS)istnieje w strukturach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie od 1996 r. Wtedy też został utworzony Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (IEFiZ), który wcześniej, od 1994 r., działał jako Szkoła Zarządzania UJ. Obecnie w instytucie kształci się ponad 3 tys. osób, czyli ponad jedna trzecia z ponad 8,3 tys. studentów WZiKS, wśród których z roku na rok rośnie liczba obcokrajowców. IEFiZ oferuje studia I i II stopnia na dwóch kierunkach: ekonomia i zarządzanie, w dziesięciu specjalnościach, oraz studia doktoranckie i podyplomowe. Jego ofertę studiów magisterskich i podyplomowych uzupełnia działający od 2017 r. Instytut Przedsiębiorczości, który powstał z Katedry Zarządzania w Turystyce. Najbardziej popularne na WZiKS studia ekonomiczne I stopnia to ekonomia o specjalności ekonomia międzynarodowa. Z kolei na studiach II stopnia króluje zarządzanie. Ambitni studenci mogą wybrać „Podwójny dyplom z zarządzania", który IEFiZ realizuje wspólnie z ESB Business School w Reutlingen. Uczestnicy programu studiują dwa lata w IEFiZ i dwa lata na ESB Business School w Reutlingen. Absolwenci programu otrzymują dwa dyplomy; Bachelor of Science in International Management (ESB) oraz dyplom licencjacki z zarządzania (UJ).

3. Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB

Zdobywca trzeciego miejsca w rankingu wydziałów ekonomicznych został utworzony w 2003 roku. Początkowo funkcjonował jako Wydział Zarządzania i Informatyki Gospodarczej, następnie Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, a w lutym 2016 r. przyjął obecną nazwę. Jest podstawową jednostką niepublicznej Akademii WSB (do połowy kwietnia br. działała jako Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Jak zaznaczają przedstawiciele uczelni, prowadzone przez nią studia ekonomiczne to przede wszystkim praktyczna wiedza z zakresu ekonomii, w tym rynków i produktów finansowych. Dodatkowo wspierają ją zajęcia z praktykami i warsztaty przygotowujące do pracy w bankowości, ubezpieczeniach oraz w działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw.

Wydział Nauk Stosowanych, na którym kształci się znaczna część studentów Akademii WSB, prowadzi studia I i II stopnia na 15 kierunkach (na czele z zarządzaniem, ekonomią, logistyką)–w tym studia dualne– oraz studia doktoranckie. Ma też w ofercie ponad 100 kierunków podyplomowych i realizuje studia Executive MBA i MBA w partnerstwie z EY Academy of Business.

AWSB od lat stawia na umiędzynarodowienie swoich studiów – pomaga w tym współpraca z ponad 300 międzynarodowymi partnerami. Obecnie na różnych kierunkach studiuje tam prawie 1000 studentów z zagranicy z ponad 40 krajów świata.