- Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju oraz sytuację ekonomiczną Spółki, Zarząd PGNiG podjął decyzję o nieuzwględnieniu żądań organizacji związkowych działających w PGNiG polegających na ustaleniu wskaźnika przyrostu wynagrodzeń na poziomie proc. w skali roku, w tym 5,5 proc. do wykorzystania w pierwszym półroczu - czytamy w komunikacie.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa PGNiG miała 1238,61 mln zł zysku wobec 1415,96 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 12913,12 mln zł wobec 11575,14 mln zł.