Średnia cena uzyskana na aukcji to 9617,64 zł, co odpowiada rentowności 3,932 proc. Tym samym inwestorzy płacili za polskie papiery mniej, niż na ostatnim przetargu na koniec maja (wówczas MF uzyskało cenę 9625,52 zł, równoważnej rentowności 3,848 proc.). Dilerzy przyznają, że pogorszenie wynika z obaw o sytuację na Węgrzech.

Od początku roku na krajowych aukcjach rząd sprzedał już papiery za niespełna 88 mld zł, z czego 16,5 mld zł w ramach aukcji zamiany. Inwestorzy kupili bony o wartości 21 mld zł.