Dziś obie firmy podpiszą list intencyjny o współpracy przy realizacji inwestycji, umożliwiającej składowanie ropy w kawernach solnych w ilości nawet 5 mln ton. To ilość pozwalająca na pokrycie połowy rocznego zapotrzebowania na surowiec w rafinerii gdańskiej, należącej do Lotosu. Projekt  ma znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego, bo w kawernach będzie można przechowywać ropę nie tylko na potrzeby polskich rafinerii ale i w ramach strategicznych rezerw państwa.

Do tej pory - przez ponad dwa lata - trwał swoisty spór miedzy Lotosem i PERN-em, bo każda z firm chciała realizować inwestycje. PERN Przyjaźń jest państwowym operatorem magazynów ropy i paliwa oraz ropociągów i rurociągów paliwowych w Polsce.

Jak ustaliła "Rz", pierwszy etap  inwestycji może zostać zrealizowany w ciągu 3 lat, ok. 18 miesięcy potrzeba na przygotowania i uzyskanie wszystkich pozwoleń i analiz - zwłaszcza dotyczących oddziaływania na środowisko. Sama budowa kawern potrwać ma ok. półtora roku. Na początek będzie można tam składować  ok. 1,2 mln t ropy.

PERN i Lotos zamierzają jesienią powołać spółkę, która zajmie się realizacją projektu. Możliwe, że do udziału w niej będą chciały pozyskać zagranicznego partnera, zwłaszcza że chodzi - według wstępnych danych - o inwestycję wartą prawie 2 mld zł.

Prezes Lotosu Paweł Olechnowicz na dzisiejszej konferencji prasowej przekonywał, że wykorzystanie kawern jest niezbędne, ponieważ za 5 lat deficyt powierzchni do magazynowania ropy może sięgnąć ponad 6 mln ton.