- Szkolenie zorganizowano na mocy porozumienia o współpracy, zawartego w 2012 r. przez prezesa WUG z ukraińskimi partnerami – poinformowała rzeczniczka WUG, Jolanta Talarczyk. Dagmara Machalica z Gabinetu Prezesa WUG przedstawiła 20 inspektorom z trzech regionów Ukrainy (Doniecka, Łużańska i Zachodniego, czyli Lwowa i Wołynia) zadania i kompetencje polskiego nadzoru górniczego.

Zaprezentowała również założenia i tematykę Strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach", który jest realizowany z inicjatywy prezesa WUG. E-learning został zorganizowany na wniosek współpracowników WUG z Ukrainy.

Szkolenia odbywać się będą raz w miesiącu w 2013 roku, każdorazowo dla innej grupy słuchaczy. - Docelowo objętych zostanie tym szkoleniem ok. 240 inspektorów ukraińskiego nadzoru górniczego. Wykładowcami będą pracownicy WUG. Zgodnie ze zgłoszoną propozycją tematyka wykładów będzie podobna dla wszystkich uczestników.

Słuchacze zastaną zapoznani z organizacją i metodami pracy polskiego nadzoru górniczego. Uzyskają także kompendium wiedzy o współczesnym polskim górnictwie – informuje Talarczyk. - Szkolenia odbywać się będą w formie telekonferencji i niemal nie generują kosztów. Są formą zacieśniania kontaktów międzynarodowych, sposobnością do lepszego poznania się przedstawicieli nadzorów górniczych obu krajów i podzielenia się doświadczeniami zawodowymi – dodaje.