Do Wojciecha Dąbrowskiego (prezes) i wiceprezesa Michała Świtalskiego dołączyli Krzysztof Trofinak, dotąd szef artyleryjskiej Huty Stalowa Wola któremu RN powierzyła odpowiedzialność za handel i marketing, Tomasz Nita, który kierował fabryką broni „Łucznik w Radomiu, będzie odpowiadał za sprawy produkcyjne, zaś Dariusz Sokólski dotychczasowy prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, ma zajmować się rozwojem zbrojeniowego holdingu. Nowi wiceprezesi rozpoczną pracę dla PGZ od 15 grudnia tego roku.

Łącznie na trzy obsadzone w piątek stanowiska aplikowało 30 kandydatów.

Obronna konsolidacja

- To dobrze, że zarząd PGZ będzie działał w komplecie, w jego składzie znaleźli się doskonali fachowcy - skomentował wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik.

- W ciągu półtora roku od ogłoszenia konsolidacji branży zbrojeniowej wokół Polskiej Grupy Zbrojeniowej przeprowadziliśmy skomplikowany proces, konsolidując 26 podmiotów, w tym 8 grup kapitałowych z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore, nieruchomości i nowych technologii, z rocznymi obrotami sięgającymi 5 mld zł oraz prawie 19 tysiącami pracowników. Takie próby były podejmowane przez ponad dziesięć lat i nie udawało się ich doprowadzić do końca" - podkreślił wiceminister.

Podlegająca ministrowi skarbu spółka Polska Grupa Zbrojeniowa z siedzibą w Radomiu została zarejestrowana w grudniu 2013 roku. Konsolidacja branży i udział w programach modernizacji technicznej polskiej armii dają szansę tworzenia oraz utrzymania zatrudnienia w spółkach obronnych, a pośrednio umożliwią utrzymanie nawet 40-50 tys. miejsc pracy.

Pancerny holding dołącza do PGZ

We wrześniu 2014 r. zakończył się pierwszy etap konsolidacji PGZ. Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wówczas pozytywną decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego PGZ o kilkanaście spółek Skarbu Państwa - Huta Stalowa Wola, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej oraz 11 spółek z grupy wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych, a także 3 spółek i certyfikatów inwestycyjnych funduszu MARS z portfela ARP. W październiku reprezentanci Polskiego Holdingu Obronnego (dawna Grupa Bumar) i PGZ podpisali umowę subskrypcyjną objęcia przez PHO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGZ w zamian za wniesienie akcji i udziałów ośmiu spółek zależnych holdingu .

Koncepcję włączenia do Polskiej Grupy Zbrojeniowej wszystkich państwowych zakładów tej branży rząd ogłosił rok temu. Docelowo ma ona skupiać ok. 30 spółek, podległych resortowi skarbu - w tym firmy Polskiego Holdingu Obronnego wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne i spółki nadzorowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu.