Niepewna przyszłość śląskich kopalń oraz wyprzedaż zwałów po bardzo niskich cenach przez walczącą o życie państwową Kompanię Węglową (KW) coraz mocniej dają się we znaki prywatnej Bogdance. Spółka co prawda wciąż osiąga zyski, ale coraz mniejsze.

Redukcja etatów

– Musimy reagować na to, co dzieje się na rynku. Niestety, wpływ polityki na górnictwo sprawił, że branża nie działa już na zasadach rynkowych – alarmuje Roger de Bazelaire, zastępca prezesa Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Tylko do końca tego roku ze spółki odejdzie 350 pracowników. Będą to osoby, które przejdą na emerytury lub z którymi nie zostaną przedłużone umowy na czas określony. Jak dotąd grupa z roku na rok zwiększała stan załogi, a na koniec 2014 r. zatrudniała już 5,8 tys. osób.

Zagrożeni mogą się czuć także pracownicy spółek okołogórniczych. Bogdanka zamierza bowiem ograniczyć również usługi zlecane firmom zewnętrznym.

Działająca na Lubelszczyźnie spółka zwiększyła ostatnio moce produkcyjne, ale musi ograniczać wydobycie. Polityka cenowa KW sprawia, że Bogdanka nie jest w stanie ulokować pełnej produkcji na krajowym rynku. W tym roku wydobędzie maksymalnie 9,5 mln ton węgla, choć jej zdolności sięgają nawet 11,5 mln ton.

– Wyprzedaż zwałów ma ogromny wpływ na rynek i ostatecznie sama KW będzie miała kłopoty. Wcześniej jednak pogrąży inne spółki – zaznacza Zbigniew Stopa, prezes LW Bogdanka.

Analitycy przyznają, że wciąż nierozwiązany problem kopalń na Śląsku odbija się na Bogdance. – Dopóki kopalnie nierentowne będą utrzymywane przy życiu mimo negatywnego wyniku finansowego, będzie to fatalnie wpływało na ceny węgla w Polsce (przy założeniu, że sytuacja na rynku światowym nie ulegnie znaczącym zmianom) – komentuje Mateusz Namysł, analityk DM Raiffeisen.

Zarząd Bogdanki złożył skargę w sprawie polityki cenowej KW do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urzędnicy zażądali jednak dodatkowych wyjaśnień. – Przygotowujemy odpowiedź – wyjaśnia Stopa.

Walka o przetrwanie

Tymczasem władze pogrążonej w kłopotach finansowych Kompanii Węglowej zapowiadają, że nie zrezygnują ze sprzedaży węgla obficie zalegającego na przykopalnianych zwałach. W ich ocenie podnoszenie przez konkurentów argumentu sprzedaży surowca poniżej kosztów wydobycia jest absurdalne.

– Przecież KW na koniec 2014 r. miała olbrzymią stratę na sprzedaży węgla. Czyli przez cały czas sprzedawała poniżej kosztów wydobycia. Niestety, takie są rynkowe ceny – argumentował Krzysztof Sędzikowski, prezes KW w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Dodał, że działaniem na szkodę firmy byłoby niesprzedawanie zwałów.