Wykonanie badania całogenomowego pozwala uzyskać wiedzę o materiale genetycznym człowieka, predyspozycjach do chorób lub też chorobach warunkowanych genetycznie, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Dzięki tej wiedzy możliwe będzie podjęcie ukierunkowanej profilaktyki, aby np. wydłużyć życie. Duży potencjał tego typu badań dostrzegają również polskie firmy.

Projekt konsorcjum pod nazwą Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (ECBiG), którego częścią jest spółka Centrum Badań DNA zależna od notowanej na rynku NewConnect firmy produkującej testy genetyczne Inno-Gene, właśnie znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 4.2 programu „Inteligentny rozwój". Dofinansowanie projektu wykonania badań całogenomowych Polaków i stworzenie mapy genetycznej Polski ma kosztować 68 mln zł. W skład konsorcjum wchodzą też Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i Politechnika Poznańska.

Konkurs, w ramach którego o dofinansowanie stara się ECBiG, powinien zostać zakończony w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli rozstrzygnie się po myśli ECBiG, to konsorcjum ogłosi przetarg na wykonanie usług skanowania całogenomowego. Do niego z kolei chce przystąpić spółka Central Europe Genomics Center (CEGC), w której giełdowy Inno-Gene ma 26,5 proc. udziałów. – Aby tego dokonać, musimy zebrać brakujące pieniądze i przynajmniej zacząć prace instalacyjne w laboratorium. Chcielibyśmy uruchomić to laboratorium w II kwartale 2017 r. Na jego wyposażenie potrzebujemy jeszcze około 10 mln euro – mówi Cezary Ziarkowski, członek zarządu Inno-Gene i wiceprezes CEGC. Pozostałe udziały w start-upie ma amerykańska spółka International Technology Ventures. W jaki sposób zostaną pozyskane środki? – Rozmawiamy z kilkoma inwestorami, którzy mogliby zainwestować w projekt całą tę kwotę. Jeżeli do końca września nie dojdziemy do porozumienia z żadnym z nich, to najprawdopodobniej zrobimy emisję publiczną na GPW. Wiemy, że jest kilka podmiotów zainteresowanych zainwestowaniem mniejszych środków – mówi Ziarkowski.

Klientami CEGC mają być przede wszystkim jednostki naukowe i konsorcja badawczo-rozwojowe. Główną przewagą spółki ma być część bioinformatyczna, która będzie pomagała naukowcom wydobyć z badania możliwie jak najwięcej potrzebnych danych. Za tego typu jedno badanie na świecie płaci się około 1,5 tys. dol. Wykonanie jednego badania będzie kosztowało CEGC około 1 tys. dol.