Spółka udowadnia więc, że nie zamierza spoczywać na laurach. Jej przychody po pierwszych sześciu miesiącach roku wyniosły 547,5 mln zł, podczas gdy w tym samym czasie w 2016 r. było to 341 mln zł.

Sam drugi kwartał był również niezwykle udany na firmy. W tym okresie odnotowała ona 101,5 mln zł wobec 50,5 mln zł rok wcześniej. Przychody wzrosły z 180,4 mln zł do 283,3 mln zł.

W całym I półroczu spółka na nowe pakiety wierzytelności wydała blisko 506 mln zł, wobec 727 mln zł rok wcześniej. Spłaty od dłużników wyniosły 647,2 mln zł. W I półroczu 2016 r. było to 446,5 mln zł.